BCG 30 E

Při ztrátách vody do 20 litrů za den

Závazný postup je POUZE podle
podnikové technické normy:

ZATĚSŇOVÁNÍ TOPNÝCH SYSTÉMŮ

Kapalný těsnící prostředek BCG 30 E odstraňuje ztráty vody v topných systémech, které jsou provozovány s olejovými a plynovými kotli a hořáky, až do 20 litrů za den.

BCG 30 E zabraňuje ztrátám vody v potrubích, radiátorech a podlahových topeních. BCG 30 E utěsňuje všechny běžné materiály (plasty a kovy). BCG 30 E vytváří elastický uzávěr netěsného místa a nechává se trvale v systému. Lze jej aplikovat na solární a zemní kolektory. Utěsnění je trvalé a odolné vůči stárnutí. BCG 30 se aplikuje do topného oběhu plnicí pumpou (pumpa BCG G 20 nebo G 21J).

UPOZORNĚNÍ!

Prostředek BCG 30 E má jiné pojivo než ostatní zatěsňovací prostředky, díky tomu nemá takovou tepelnou odolnost. Při řádné aplikaci nevzniknou žádné škody na čerpadlech a regulačních ventilech Při netěsnostech ve spalovacích komorách použijte, prosím BCG 24, BCG Speciál, nebo BCG TD (vyšší tepelná odolnost). Bližší informace najdete v příslušných katalogových listech.
Další informace viz přehled výrobků nebo informační linka +420/ 222 242 291

Návod k použití:

Topný systém netěsní:

Je třeba vymontovat sítka, lapače nečistot a filtry, nebo je obejít. Topný systém musí být naplněn vodou a odvzdušněn. Podlahová topení uveďte na provozní teplotu. Otevřete naplno všechny směšovací ventily a ventily na radiátorech. Odvzdušněte oběhová čerpadla a nechejte je běžet. Snižte objem vody v topení o potřebné množství BCG 30 E. Kanystr s BCG 30 E důkladně protřepte aby došlo k řádnému promíchání obou složek prostředku jinak nemusí dojít k utěsnění. Potřebné množství (viz tabulka) nalijte prostřednictvím vypouštěcího kohoutu systému. Natlakujte topný systém na provozní tlak. Oběhová čerpadla ještě jednou řádně odvzdušněte kontrolním šroubem a nastavte na plný výkon. Topný systém musí zůstat v provozu za výše uvedených podmínek po dobu 24 hodin. K utěsnění dojde podle okolností za 1 nebo více dní, tento prostředek je možné nechat v systému trvale. Při ztrátě vody větší než 20 litrů za den se může použít také BCG 24 nebo BCG Special.

Bezpečnostní list pro BCG 30 E:

Při zasažení očí je důkladně vypláchněte vodou a poraďte se s lékařem. Noste vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle a ochranu obličeje. BCG 30 E je v udaném směšovacím poměru nejedovatý (nepoživatelný). BCG 30 E okamžitě odstraňte z předmětů (dlaždice, umyvadla atd.) vodou
Chraňte před dětmi!

Likvidace:

Při vyprazdňování topných systémů, které jsou utěsněny těsnícími výrobky BCG, není nutná žádná likvidace odpadů (podle Ústavu pro hygienu v Gelsenkirchen). Bližší údaje získáte v našich bezpečnostních listech.

Složení:

Celulózová vlákna, celulóza, Mergal, přídavné látky chráněné obchodním tajemstvím.
Směšovací poměr:1:100.
balení 1 litr
balení 2,5 litru
balení 5,0 litrů

Trvanlivost:

3roky od data výroby, chraňte před mrazem.

Dotaz k produktu

Dotaz k produktu

Ahoj

Upozornění: * Tyto pole jsou povinné.

www.bcgcz.cz