BCG 30

Při ztrátách vody do 10 litrů za den

Závazný postup je POUZE podle
podnikové technické normy:

ZATĚSŇOVÁNÍ TOPNÝCH SYSTÉMŮ

Kapalný těsnící prostředek BCG 30 odstraňuje ztráty vody v topných systémech, které jsou provozovány s deskovými výměníky. Pokud je ztráta vyšší než 10 litrů za den, použijte BCG 24, BCG Special, BCG TD případně BCG TDS podle velikosti ztráty.
Patent číslo 4321629

BCG 30 zabraňuje ztrátám vody v potrubích, radiátorech a podlahových topeních. BCG 30 utěsňuje všechny běžné materiály (plasty a kovy). BCG 30 krystalizuje ve styku s okolním vzduchem. Dochází k mechanickému uzavření netěsného místa. Utěsnění je trvalé a odolné vůči stárnutí. BCG 30 se aplikuje do topného oběhu plnicí pumpou (pumpa BCG G 20 nebo G 21J).

UPOZORNĚNÍ!

Topný systém musí být zbaven přísad, jako jsou nemrznoucí kapalina, ochrana proti korozi a solanka.
Při řádné aplikaci nevzniknou žádné škody na čerpadlech a regulačních ventilech (viz odborný posudek MPA Dortmund) Po provedeném utěsnění musí být topný systém cca po 4 týdnech vyprázdněn, vypláchnut a znovu naplněn.
Další informace viz přehled výrobků nebo informační linka +420 482 312 042.

Návod k použití:

Topný systém netěsní:

Je třeba vymontovat sítka, lapače nečistot a filtry, nebo je obejít. Topný systém musí být naplněn vodou a odvzdušněn. Maximální teplotu nastavte pomocí kominické klapky. Podlahová topení uveďte na provozní teplotu. Otevřete naplno všechny směšovací ventily a ventily na radiátorech. Odvzdušněte oběhová čerpadla a nechejte je běžet. Snižte objem vody v topení o potřebné množství BCG 30. Kanystr s BCG 30 důkladně protřepte aby došlo k řádnému promíchání obou složek prostředku jinak nemusí dojít k zatěsnění. Potřebné množství (viz tabulka) nalijte prostřednictvím vypouštěcího kohoutu. Natlakujte topný systém na provozní tlak. Oběhová čerpadla ještě jednou řádně odvzdušněte kontrolním šroubem a nastavte na plný výkon. Topný systém musí zůstat v provozu za výše uvedených podmínek po dobu 24 hodin. K utěsnění dojde podle okolností za 1 nebo více dní - prostředek se nechává nadále v systému 2-3 týdny. Po provedeném utěsnění se musí systém po cca 4 týdnech vyprázdnit, propláchnout a znovu naplnit.
Při ztrátě vody větší než 10 litrů za den se může použít také BCG 24 nebo BCG Special.

Bezpečnostní list pro BCG 30:

Při zasažení očí je důkladně vypláchněte vodou a poraďte se s lékařem. Noste vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle a ochranu obličeje. BCG 30 je v udaném směšovacím poměru nejedovatý (nepoživatelný). BCG 30 okamžitě odstraňte z předmětů (dlaždice, umyvadla atd.) vodou, protože jinak dojde k tvorbě krystalů, které nelze odstranit.
Chraňte před dětmi!

Likvidace:

Při vyprazdňování topných systémů, které jsou utěsněny těsnícími výrobky BCG, není nutná žádná likvidace odpadů (podle Ústavu pro hygienu v Gelsenkirchen). Bližší údaje získáte v našich bezpečnostních listech.

Složení:

Silikonová protipěnová emulze, barvivo, Mersolat M, křemičitany alkalických kovů, celulózová vlákna, přídavné látky chráněné obchodním tajemstvím.

Směšovací poměr:

1:100 až 1:50. Nové topné systémy mají jen nepatrný vodní obsah(eventuálně změřte objem na litry). Možnost kontroly: Při správném dávkování je hodnota pH mezi 10,5 až 11. Nerozpouští se jinými chemikáliemi. Teplotně stálý. Odolný vůči tlaku.
balení 1 litr
balení 2,5 litru
balení 5,0 litrů

Trvanlivost:

5 let od data výroby, chraňte před mrazem.

Přeprava:

Nejedná se o nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

Naše údaje odpovídají našim současným zkušenostem. Technické změny vyhrazeny.

Dotaz k produktu

Dotaz k produktu

Ahoj

Upozornění: * Tyto pole jsou povinné.

www.bcgcz.cz