BCG Čistič chladičů a motorů

Účinně a rychle čistí chladicí systémy od nánosů a zvyšuje účinnost chlazení a životnost motorů

Použití:

Pro čištění autochladičů a motorů zevnitř. Odstraňuje povlaky v chladicím systému a zvyšuje výkon chlazení.

Návod k použití:

Při všech pracích dodržujte bezpečnostní předpisy. Používejte ochranné brýle a rukavice.

Obsah nádoby před použitím řádně promíchejte!

Provádí se u ještě zahřátého motoru:
Vypínač topení nastavit na "zapnuto". Uzávěr chladiče opatrně otevřít. POZOR: Teplý chladicí systém může být pod tlakem a může způsobit těžké opaření! Používejte ochranné rukavice!
Odpojte opatrně na nejlépe přístupném nejnižším místě hadičku a nechejte vytéct celý obsah chladicího systému do nádoby. Hadičku opět zapojte, do systému nalijte 2-3 litry čisté teplé vody a potřebné množství BCG Čističe chladičů a motorů (viz směšovací poměr). Doplňte systém teplou vodou a uzavřete víko chladiče. Poté nechejte vozidlo minimálně 30 minut v provozu při zapnutém topení. Po úspěšném vyčištění opět systém dokonale vypustit a vypláchnout čistou teplou vodou.
Nakonec chladicí systém naplňte čistou teplou vodou (případně s přídavkem např. nemrznoucí kapaliny) dle pokynů výrobce motoru.

Oblasti použití:

BCG Čistič chladičů a motorů je použitelný u všech vodou chlazených automobilových motorů a chladicích systémů.

Směšovací poměr:

500 ml na 15 litrů chladicí kapaliny, tzn. 1:30

Likvidace:

Nesmí být neředěný resp. nezneutralizovaný vypuštěný do odpadu. Neředěný roztok musí být odborně zlikvidován.

Složení:

Kyselina citrónová a přídavky chráněné obchodním tajemstvím.

Balení:

500 ml objednací číslo 49050

Bezpečnostní opatření:

Chraňte před dětmi. Skladujte v suchu. Chraňte před mrazem. Při potřísnění kůže ihned opláchnout tekoucí vodou. Při zasažení očí ihned vypláchnout vodou a kontaktovat lékaře. Přeprava: Žádné zvláštní předpisy pro přepravu nebezpečných látek.

Použitelnost:

2 roky od data výroby

Dotaz k produktu

Dotaz k produktu

Ahoj

Upozornění: * Tyto pole jsou povinné.

www.bcgcz.cz