BCG FS

Ochrana proti mrazu a korozi

Nemrznoucí kapalina BCG FS chrání topné a chladicí systémy před poškozením mrazem a korozí.
Prostředek lze použít i pro zařízení s tepelnými čerpadly, jakož i pro podlahová topení a solární zařízení.
Chrání topné systémy před zamrznutím. BCG FS je vysoce kvalitní směs produktů pro bezpečnou ochranu před poškozením mrazem a rzí.

UPOZORNĚNÍ!
Topný systém nesmí obsahovat přísady jako kapalné těsnící prostředky, antikorozní ochranu a jiné nemrznoucí kapaliny. Při řádné aplikaci nevznikají žádné škody na čerpadlech a regulačních ventilech.
Další informace viz přehled výrobků nebo informační linka +420 482 312 042.

Návod k použití:

Vyprázdněním topného systému přes vodoměr zjistěte jeho obsah. Systém opět naplňte do poloviny vodou. Pomocí plnicí pumpy (pumpa BCG G 20 nebo BCG G 21 J) vneste do zařízení potřebné množství BCG FS. Potom zařízení doplňte vodou a odvzdušněte. Po několikahodinové cirkulaci je třeba zkontrolovat obsah nemrznoucí kapaliny přístrojem na kontrolu ochrany proti mrazu. Doporučuje se obsah nemrznoucí kapaliny kontrolovat jednou ročně a eventuálně ji doplnit. Zkušební přístroj musí stanovit obsah propylenglykolu.

Bezpečnostní list pro BCG FS:

Je třeba dodržovat preventivní bezpečnostní opatření obvyklá při manipulaci s chemikáliemi!
Chraňte před dětmi!

Likvidace:

Přípravek se nesmí dostat do kanalizace a vod. Bližší údaje si laskavě přečtěte v našich bezpečnostních listech.

Složení:

Monopropylenglykol, inhibitory.

Směšovací poměr:

Obsah vody v topení Vypustit otopné vody Plnicí množství BCG FS Chrání do
100 litrů -12 litrů +12 litrů -3°C
100 litrů -18 litrů +18 litrů -6°C
100 litrů -25 litrů +25 litrů -10°C
100 litrů -32 litrů +32 litrů -15°C
100 litrů -40 litrů +40 litrů -20°C

balení 5 litrů
balení 10 litrů
balení 30 litrů

Skladovatelnost:

5 let od data výroby

Naše údaje odpovídají našim současným zkušenostem. Technické změny vyhrazeny.

Dotaz k produktu

Dotaz k produktu

Ahoj

Upozornění: * Tyto pole jsou povinné.

www.bcgcz.cz