BCG ochrana motorů a chladičů proti korozi

Oblasti použití:

Ochraňuje dlouhodobě motory a chladiče před korozí a tvorbou vodního kamene. Lze použít pro všechny vodou chlazené motory a chladící systémy.

Návod k použití:

Při všech pracích používejte ochranné prostředky. Před použitím řádně promíchejte.

Provádí se při chladném motoru.
Otevřete uzávěr chladiče, doplňte odpovídající množství prostředku podle směšovacího poměru a uzavřete chladič. U motorů, které mají najeto víc než 10 000 km by měl být motor nejdříve vyčištěn BCG čističem motorů. Dá se mísit se všemi prostředky pro ochranu motoru před mrazem.

Směšovací poměr: 1 : 50

Balení:

250 ml objednací číslo 36225
500 ml objednací číslo 36250

Likvidace:

Nesmí být neředěný, resp. nezneutralizovaný vypuštěn do kanalizace.

Složení:

Natrium-2etylhexaonat, metyl-1Hbenzotrazol a přídavky chráněné obchodním tajemstvím.

Bezpečnostní opatření:

Chraňte před dětmi! Chraňte před mrazem! Při zasažení pokožky okamžitě opláchněte velkým množstvím vody. Při zasažení očí vypláchnout vodou a vyhledat lékaře.

Použitelnost:

2 roky od data výroby.

Dotaz k produktu

Dotaz k produktu

Ahoj

Upozornění: * Tyto pole jsou povinné.

www.bcgcz.cz