BCG TD, BCG TDS

Při ztrátách vody do 1000 litrů za den

Při ztrátách vody vetších než 1000 litrů za den použijte BCG TDS

Závazný postup je POUZE podle
podnikové technické normy:

ZATĚSŇOVÁNÍ TOPNÝCH SYSTÉMŮ

Kapalný těsnící prostředek BCG TD odstraňuje extrémní ztráty vody v topných kotlích, systémech, rozvodech atd. Lze tak odstranit netěsnosti způsobující ztráty 400 až 1000 litrů vody za den.

Při použití BCG TD může dojít k ucpání v úzkých místech (termostatické ventily, lapače nečistot). Po provedeném utěsnění musí být BCG TD vypuštěn. BCG TD utěsňuje všechny běžné materiály (plasty a kovy). BCG TD krystalizuje ve styku s okolním vzduchem. Dochází k mechanickému uzavření netěsného místa. Utěsnění pomocí BCG TD je trvalé a odolné vůči stárnutí. BCG TD může být použit i v otevřených systémech.
BCG TD se aplikuje do topného kotle plnicí pumpou (pumpa BCG G20 nebo G21J).

UPOZORNĚNÍ!

Topný systém musí být zbaven přísad, jako jsou nemrznoucí kapalina, ochrana proti korozi a solanka. U plynových term používejte BCG 30. Při řádné aplikaci nevzniknou žádné škody na čerpadlech a regulačních ventilech. Po provedeném utěsnění se musí systém vyprázdnit, propláchnout a znovu naplnit. Nesmí být použit pro zatěsňování kotlů s deskovými výměníky - zacpe je.
Další informace viz přehled výrobků nebo informační linka +420 482 312 042.

Návod k použití:

Topný kotel netěsní:

Topný systém odpojte od topného kotle a kotel přiveďte do provozní teploty. Maximální teplotu nastavte pomocí kominické klapky. Kanystr s BCG TD je nutné řádně protřepat aby došlo k promíchání obou složek prostředku jinak nemusí dojít k utěsnění. Potřebné množství (viz tabulka) napusťte prostřednictvím vypoštěcího kohoutu . Natlakujte topný kotel na provozní tlak. Oběhová čerpadla řádně odvzdušněte kontrolním šroubem. Topný kotel musí zůstat v provozu po dobu 24 hodin. Použijte odlehčení zpětného toku, pokud je k dispozici. Po utěsnění topný kotel vyprázdněte, propláchněte a znovu ho naplňte. Uveďte zařízení opět do provozu.

Topný systém netěsní:

Je třeba vymontovat sítka, lapače nečistot a filtry, nebo je obejít. Topný systém musí být naplněn vodou a odvzdušněn. Nastavte maximální teplotu pomocí kominické klapky. Otevřete naplno všechny směšovací ventily a ventily na radiátorech. Odvzdušněte oběhová čerpadla a nechejte je běžet. Snižte objem vody v topení o potřebné množství BCG TD. Kanystr s BCG TD důkladně protřepte aby došlo k řádnému promíchání obou složek prostředku - jinak nemusí dojít k utěsnění. Potřebné množství (viz tabulka) nalijte prostřednictvím vypouštěcího kohoutu systému. Natlakujte topný systém na provozní tlak. Oběhová čerpadla ještě jednou řádně odvzdušněte kontrolním šroubem a nastaví na plný výkon. Topný systém musí zůstat v provozu za výše uvedených podmínek po dobu 24 hodin. K utěsnění dojde podle okolností za 1 nebo více dní - přípravek necháváme v systému 2-3 týdny. Po provedeném utěsnění se musí systém vyprázdnit, propláchnout a znovu naplnit.
BCG TD okamžitě odstraňte z předmětů (dlaždice, umyvadla atd.) vodou, protože jinak dojde k tvorbě krystalů, které nelze odstranit.

Bezpečnostní list pro BCG TD:

Je třeba dodržovat preventivní bezpečnostní opatření obvyklá při manipulaci s chemikáliemi!
Chraňte před dětmi!

Likvidace:

Při vyprazdňování topných systémů, které jsou utěsněny těsnícími výrobky BCG, není nutná žádná likvidace odpadů (podle Ústavu pro hygienu v Gelsenkirchen). Bližší údaje získáte v našich bezpečnostních listech.

Složení:

Silikonová protipěnová emulze, barvivo, Mersolat M, křemičitany alkalických kovů, celulózová vlákna, přídavné látky chráněné obchodním tajemstvím.

Směšovací poměr:

1:100 až 1:50. Nové topné systémy mají jen nepatrný vodní obsah(eventuálně změřte objem na litry). Možnost kontroly: Při správném dávkování je hodnota pH mezi 10,5 až 11. Nerozpouští se jinými chemikáliemi. Teplotně stálý. Odolný vůči tlaku.
balení 2,5 litru
balení 5 litrů

Skladovatelnost:

5 let od data výroby, chraňte před mrazem.

Naše údaje odpovídají našim současným zkušenostem. Technické změny vyhrazeny.

Dotaz k produktu

Dotaz k produktu

Ahoj

Upozornění: * Tyto pole jsou povinné.

www.bcgcz.cz