Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Nejčastější dotazy zákazníků


1. Jakým způsobem se těsnicí prostředky dopraví do zařízení?

Těsnicí prostředky je možné přidávat do topné vody přes plnicí nebo vypouštěcí kohout. Před napouštěním je třeba snížit tlak vody v systému.


2. Jaký prostředek je třeba použít pro cirkulační ohřívače vody?

Pro tato zařízení se používá prostředků BCG 30E. Prostředek BCG 30E má dlouhodobý účinek.


3. Je možné používat těsnicí prostředky i pro otevřená zařízení?

Těsnicí prostředky je možné používat i pro otevřená zařízení, protože jsou vždy unášeny topnou vodou. Vodní plocha expanzních nádrží je příliš velká pro vznik krystalizace.


4. Jaký je vliv na automatické odvzdušňovače?

U odvzdušňovačů, ať ručních nebo automatických, nejsou problémy. Odvzušňuje se tak dlouho, až se objeví voda. Je třeba vymontovat pouze papírkové odvzdušňovače, protože po nasáknutí papírků vodou s prostředkem BCG dojde k jejich zatvrdnutí.


5. Co se děje s ventily termostatů?

Ventily termostatů pracují běžně dál, pokud nemají instalovaná sítka a byly-li přednastaveny na těsnicí prostředek (šroubení pro zpětný přítok).


6. Co je třeba vymontovat, plní-li se zařízení těsnicím prostředkem?

Lapače nečistot, sítka, měřiče dodávky tepla a papírkové dvzdušňovače.


7. Proč je třeba při utěsňování kotlů vypouštět a znovu napouštět?

V případě, že je utěsňován pouze kotel nebo část zařízení, není třeba většího množství těsnicího prostředku. Při správném dávkování by měla hodnota pH činit 10,5–11 a dodržováno ředění 1:100 až 1:50. Příklad: obsahuje-li kotel 100 litrů vody, je třeba 1–2 litry těsnicího prostředku. V případě, že by k tomu ještě přibyla zbytková část systému s dalšími 400 litry, došlo by ke zředění, neboť na celkových 500 litrů vody by bylo třeba 5–10 litrů těsnicího prostředku. Poddávkování by mohlo způsobit poruchy (čerpadla, kotle, mísiče, ventilů).


8. Jakým způsobem se zjišťuje správné dávkování?

Správné dávkování se zjišťuje dle hodnoty pH. Indikační papírky s tabulkami se nacházejí na kanystrech. Hodnota pH musí být mezi 10,5 a 11.


9. V jakém případě může prostředek zůstat v systému?

V případě použití prostředků BCG 24, Special, TD nebo TDS je třeba zatěsňovací prostředek  po 3–4 týdnech z Topného systému vypustit a zařízení znovu napustit. Prostředek BCG 30E  může, resp. by měl zůstat v topném systému z důvodu svého dlouhodobého účinku. 


10. Jsou prostředky BCG odolné proti vysokým teplotám (utěsňování kotlů)?

Prostředky BCG 24, Spezial, TD nebo TDS jsou odolné proti vysokým teplotám jak v systému, tak i v topeništi (1200 stupňů), prostředky BCG 30 E nebo BCG F( solární systémy) odolávají pouze v topném systému a nejsou vhodné pro topeniště nebo spalovací komory.


11. Je možné utěsňovat i parní kotle, a jak?

Parní kotel se naplní vodou a nadávkuje se těsnicí prostředek 24-Spezial-TD- TDS podle rozsahu ztráty vody. V oblasti teplé vody provozovat 24 hodin na cca 80 stupňů.


12. Které prostředky je možné vzájemně směšovat?

Prostředky BCG -24-Spezial-TD – TDS. Prostředek BCG 30E je možno použít spolu s inhibitorem BCG K32,  BCG FS nebo jinou přísadou v topném systému( nemrznoucí kapalina)


13. Jak se utěsňují bojlery?

Utěsňování bojlerů není možné v případě, že se užitková voda tlačí do topného systému. Tlačí-li užitková voda směrem ven, přidává se prostředek BCG 84 v poměru 1:10 do spodní oblasti: 5 litrů BCG 84 na 50 litrů vody. Zbývající obsah bojleru vytěsnit stlačeným vzduchem. Před použitím těsnicího prostředku by měla být provedena kalkulace vztahu k ceně nového zařízení.


14. Jaké typy kotlů není možné utěsňovat?

Staré článkové kotle typu Strebel s porézními zadními stěnami a se vsuvkami v litinových článcích.


15. Co v případě, že se zařízení stane po 3–4 týdnech znovu netěsným?

Zkontrolovat hodnotu pH (10,5–11), popř. dodávkovat, vypnout noční snížení teploty a otestovat za rovnoměrné teploty, zda se nejedná o závadu, způsobenou pnutím nebo expanzí.


16. Pro jaký materiál se hodí těsnicí prostředky BCG?

K dispozici jsou těsnicí prostředky pro veškeré druhy materiálu používané v instalaterské a  topenářské technice.


17. Je možné též utěsňovat potrubí požárních vod a stlačeného vzduchu?

Tato potrubí je možné utěsňovat jejich napuštěním vodou a těsnicím prostředkem. Takto provozovat pod tlakem a s cirkulací 2 až 3 dny.


18. Jaké těsnicí prostředky se používají v solárních zařízeních, které mají náplň s nemrznoucí směsí nebo solankou?

Prostředky BCG F nebo BCG 30 E.


19. Co všechno je možné utěsňovat prostředky BCG?

Topné systémy, hasicí zařízení, stlačený vzduch, užitkovou vodu, odpadní vodu, koupaliště s potrubím, bazény, kanalizace a dešťové svody, odpadní potrubí, chladiče a motory, solární systémy, zemní kolektory.


20. Jak se ředí prostředek BCG 10 Pool?

V případě úniku vody do 50 litrů za 24 hodiny = 1:1000. V případě většího úniku je nutné koncentraci zvýšit.


21. Jaká je doba prodlevy prostředku BCG 10 Pool v bazénu?

2–3 dny, zkontrolovat úsady na okraji, očistit houbou nebo gumovou škrabkou.


22. Které těsnicí prostředky jsou vhodné pro potrubí koupališť?

BCG Kanal a BCG HC 60.


23. Kde se použije prostředek BCG Abfluss a kde BCG Kanal?

Pro vnitřní instalace BCG Abfluss, pro zemní nebo betonový potěr BCG Kanal a HC 60.


24. Proč je nutné při aplikaci  BCG Kanal použít také prostředek BCG HC 60?

Zatěsňování pomocí přípravků  Kanal a HC 60 je metoda kdy se po samotném zatěsnění kapalinou BCG Kanal používá ztužovač BCG HC 60, který zpevní a zároveň chrání vnitřní povrch potrubí . aplikace se dle PTN doporučuje 2x opakovat( KANAL-HC 60-KANAL-HC 60)


25. Co jsou uzavírací balónky?

Uzavírací balónky jsou technické pomůcky pro uzavření odpadního potrubí; nafouknutím vzduchem nebo napuštěním vodou se balónek pevně usadí, přičemž je proti přetlaku vybaven pojistným ventilem. Uzavírací balónky smějí být natlakovány pouze uvnitř potrubí.


26. Je možné, že po aplikaci produktů BCG nedojde k zatěsnění? 

Technologií BCG nelze zatěsňovat místa úniku, kde dochází k vzájemnému pohybu zatěsňovaných částí, jako jsou např. vytržené „téčko“, vůbec nezaletovaný nebo nezalisovaný spoj, kde vlivem tepelné roztažnosti dochází k posuvu, zlomená trubka před kolínkem apod. a všude tam, kde nebyly dodrženy zásady správné montáže (např. nebyly provedeny teplotní kompenzace na dlouhých trasách).
Podélně prasklé potrubí určené dvojím zjištěním úniku dle PTN 96401, jde zatěsnit jen podmíněně a je nutné osadit objekt následně redukčním ventilem. 
Avšak 99% aplikací je úspěšných a dojde k trvalému zatěsnění v místech, kde před aplikací docházelo k úniku.