Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Nejčastější dotazy zákazníků


1. Jakým způsobem se těsnicí prostředky přidají do topení?

Těsnicí prostředky je možné přidávat do topné vody přes vypouštěcí kohout. Lze je ale také přidat přes vyšroubovaný odvzdušňovací ventil na koupelnovém radiátoru( žebříku)  Před napouštěním je třeba snížit tlak vody v systému.


2. Je možné používat těsnicí prostředky i pro otevřené systémy? (samotíž, otevřená expanzní nádoba)

Těsnicí prostředky BCG je možné používat i pro otevřené systémy, protože jsou vždy unášeny topnou vodou. Vodní plocha expanzních nádrží je příliš velká pro vznik krystalizace.


3. o je třeba udělat, plní-li se topení těsnicím prostředkem?

Vyjmout sítko z filtru, sítko hrubých nečistot. Magnetický filtr může zůstat, je-li v něm součást sítko hrubých nečistot, tak se musí také vyndat.


4. Jaký prostředek je třeba zvolit pro kombinovaný kotel s ohřevem teplé vody?

Kombinované kotle s průtočným ohřevem teplé užitkové vody , které obsahují deskový výměník typu AlfaLaval jsou omezeny na BCG 30E. Chcete-li používat ohřev během zatěsnění topení, nemáte jinou volbu, ale vyřešíte však jen malé drobné úniky do 30l/den.
Máte-li ohřev vady skrze externí bojler umístěný pod kotlem, nebo vedle něj, můžete použít bez bav kterýkoliv produkt BCG.
Máte-li kombinovaný kotel s ohřevem teplé vody skrze zásobník, ale vestavěný ( např.30,60l objem) v kotli, můžete také bez obav použít jakýkoliv produkt BCG.


5. Jakým způsobem se zjišťuje velikost úniku, abych koupil správný prostředek?

Tuto otázku je vždy nejlepší konzultovat s technikem po telefonu na čísle 602252509


6. Jakým způsobem zjistím objem vody v topení u sebe doma?

Pokud  neznáte objem ani nemáte na přívodu vody do kotle vodoměr, počítejte na jeden deskový radiátor (bílý ocelový typu Korado) 7l, jeden litinový článek žebrových těles 1,2l, čtverečný metr podlahového topení má cca 1l, Kotel má štítek s objemem z výroby , Akumulační nádrž je dle objemu. Po sečtení všech objemů, přičtěte 10%  na potrubí rozvedené v mědi. Máte li potrubí ocelové připočítejte 15%. Nejste si jistí, volejte 602252509.


7. Co se může poškodit v topení při použití BCG?

Termostatické ventily, automatické odvzdušňovací prvky, čerpadla, kotlový výměník, toto veškeré zařízení topení není nijak ohroženo.
Pozor jen na deskové výměníky v kotlích a správně zvolený produkt BCG.


8. V jakém případě může zatěsňovací prostředek zůstat v topném systému?

Jen produkt BCG 30E může v systému zůstat trvale. Všechny ostatní produkty pro těsnění potrubí se musí vypustit po dané době z návodu.


9. Mám nemrznoucí směs, nebo inhibitor a nechci vypouštět, co s tím?

Opět  je možno použít produkt BCG 30E, který je kompatibilní s jinými chemikáliemi, vyřešíte tak únik do 30l/den. Další možností je nemrznoucí směs vypustit do nějaké velké nádoby nebo sudu a po zatěsnění kapalinou BCG opět napustit do topení.


10. Jsou prostředky BCG odolné proti vysokým teplotám (utěsňování kotlů)?

Prostředky BCG 24, Spezial, TD nebo TDS jsou odolné proti vysokým teplotám jak v systému, tak i v topeništi (1200 stupňů), prostředky BCG 30 E nebo BCG F( solární systémy) odolávají pouze v topném systému a nejsou vhodné pro topeniště nebo spalovací komory.


11. Je možné utěsňovat i parní kotle, a jak?

Parní kotel se naplní vodou a nadávkuje se těsnicí prostředek 24-Spezial-TD- TDS podle rozsahu ztráty vody. V oblasti teplé vody provozovat 24 hodin na cca 80 stupňů.


12. Které prostředky je možné vzájemně směšovat?

Prostředky BCG -24-Spezial-TD – TDS. Prostředek BCG 30E je možno použít spolu s inhibitorem BCG K32,  BCG FS nebo jinou přísadou v topném systému( nemrznoucí kapalina)


13. Jak se utěsňují bojlery?

Utěsňování bojlerů není možné v případě, že se užitková voda tlačí do topného systému. Tlačí-li užitková voda směrem ven, přidává se prostředek BCG 84 v poměru 1:10 do spodní oblasti: 5 litrů BCG 84 na 50 litrů vody. Zbývající obsah bojleru vytěsnit stlačeným vzduchem. Před použitím těsnicího prostředku by měla být provedena kalkulace vztahu k ceně nového zařízení.


14. Jaké typy kotlů není možné utěsňovat?

Staré článkové kotle typu Strebel s porézními zadními stěnami a se vsuvkami v litinových článcích.


15. Co v případě, že se zařízení stane po 3–4 týdnech znovu netěsným?

Zkontrolovat hodnotu pH (10,5–11), popř. dodávkovat, vypnout noční snížení teploty a otestovat za rovnoměrné teploty, zda se nejedná o závadu, způsobenou pnutím nebo expanzí.


16. Pro jaký materiál se hodí těsnicí prostředky BCG?

K dispozici jsou těsnicí prostředky pro veškeré druhy materiálu používané v instalaterské a  topenářské technice.


17. Je možné též utěsňovat potrubí požárních vod a stlačeného vzduchu?

Tato potrubí je možné utěsňovat jejich napuštěním vodou a těsnicím prostředkem. Takto provozovat pod tlakem a s cirkulací 2 až 3 dny.


18. Jaké těsnicí prostředky se používají v solárních zařízeních, které mají náplň s nemrznoucí směsí nebo solankou?

Prostředky BCG F nebo BCG 30 E.


19. Co všechno je možné utěsňovat prostředky BCG?

Topné systémy, hasicí zařízení, stlačený vzduch, užitkovou vodu, odpadní vodu, koupaliště s potrubím, bazény, kanalizace a dešťové svody, odpadní potrubí, chladiče a motory, solární systémy, zemní kolektory.


20. Jak se ředí prostředek BCG 10 Pool?

V případě úniku vody do 50 litrů za 24 hodiny = 1:1000. V případě většího úniku je nutné koncentraci zvýšit.


21. Jaká je doba prodlevy prostředku BCG 10 Pool v bazénu?

2–3 dny, zkontrolovat úsady na okraji, očistit houbou nebo gumovou škrabkou.


22. Které těsnicí prostředky jsou vhodné pro potrubí koupališť?

BCG Kanal a BCG HC 60.


23. Kde se použije prostředek BCG Abfluss a kde BCG Kanal?

Pro vnitřní instalace BCG Abfluss, pro zemní nebo betonový potěr BCG Kanal a HC 60.


24. Proč je nutné při aplikaci  BCG Kanal použít také prostředek BCG HC 60?

Zatěsňování pomocí přípravků  Kanal a HC 60 je metoda kdy se po samotném zatěsnění kapalinou BCG Kanal používá ztužovač BCG HC 60, který zpevní a zároveň chrání vnitřní povrch potrubí . aplikace se dle PTN doporučuje 2x opakovat( KANAL-HC 60-KANAL-HC 60)


25. Co jsou uzavírací balónky?

Uzavírací balónky jsou technické pomůcky pro uzavření odpadního potrubí; nafouknutím vzduchem nebo napuštěním vodou se balónek pevně usadí, přičemž je proti přetlaku vybaven pojistným ventilem. Uzavírací balónky smějí být natlakovány pouze uvnitř potrubí.


26. Je možné, že po aplikaci produktů BCG nedojde k zatěsnění? 

Technologií BCG nelze zatěsňovat místa úniku, kde dochází k vzájemnému pohybu zatěsňovaných částí, jako jsou např. vytržené „téčko“, vůbec nezaletovaný nebo nezalisovaný spoj, kde vlivem tepelné roztažnosti dochází k posuvu, zlomená trubka před kolínkem apod. a všude tam, kde nebyly dodrženy zásady správné montáže (např. nebyly provedeny teplotní kompenzace na dlouhých trasách).
Podélně prasklé potrubí určené dvojím zjištěním úniku dle PTN 96401, jde zatěsnit jen podmíněně a je nutné osadit objekt následně redukčním ventilem.
Avšak 99% aplikací je úspěšných a dojde k trvalému zatěsnění v místech, kde před aplikací docházelo k úniku.