Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Nejčastější dotazy zákazníků o technologii BCG


1. Jakým způsobem přidáme  těsnicí prostředky do topení?

Těsnicí prostředky  můžeme přidávat do topné vody přes vypouštěcí kohout. Můžeme je ale také přidávat přes vyšroubovaný odvzdušňovací ventil na koupelnovém radiátoru( žebříku)  Před napouštěním však musíme snížit tlak vody v systému.


2. Můžu používat těsnicí prostředky i pro otevřené systémy? (samotíž, otevřená expanzní nádoba)

Těsnicí prostředky BCG můžeme použít v případě i v případě otevřeného systému, protože jsou vždy unášeny topnou vodou. Vodní plocha expanzních nádrží je příliš velká pro vznik krystalizace.


3. Co musíme udělat, plníme-li  topení těsnicím prostředkem?

Před aplikací přípravku do topení musíme vyjmout sítko z filtru, sítko hrubých nečistot. Magnetický filtr může zůstat, je-li v něm součást sítko hrubých nečistot, tak ho musíme také vyndat.


4. Jaký prostředek máme zvolit pro kombinovaný kotel s ohřevem teplé vody?

Kombinované kotle s průtočným ohřevem teplé užitkové vody , které obsahují deskový výměník typu AlfaLaval jsou omezeny na produkt BCG 30E. Chceme-li používat ohřev během zatěsnění topení, nemáme jinou volbu, ale vyřešíme však jen malé drobné úniky do 30l/den.
Máme-li ohřev vady skrze externí bojler umístěný pod kotlem, nebo vedle něj, můžeme použít bez obav kterýkoliv produkt BCG.
Máme-li kombinovaný kotel s ohřevem teplé vody skrze zásobník, ale vestavěný ( např.30,60l objem) v kotli, můžeme také bez obav použít jakýkoliv produkt BCG.


5. Jakým způsobem zjistíme velikost úniku, abychom koupili správný prostředek?

Tuto otázku je vždy nejlepší konzultovat s technikem po telefonu na čísle 602252509


6. Jakým způsobem zjistím objem vody v topení u sebe doma?

Pokud  neznáme objem ani nemáme na přívodu vody do kotle vodoměr, počítejme na jeden deskový radiátor (bílý ocelový typu Korado) 7l, jeden litinový článek žebrových těles 1,2l, čtverečný metr podlahového topení má cca 1l, Kotel má štítek s objemem z výroby , Akumulační nádrž je dle objemu. Po sečtení všech objemů, přičteme 10%  na potrubí rozvedené v mědi. Máme li potrubí ocelové připočítáme ještě 15%. Nejste si jistí? Volejte 602252509.


7. Co se může poškodit v topení při použití BCG?

Termostatické ventily, automatické odvzdušňovací prvky, čerpadla, kotlový výměník, toto veškeré zařízení topení není nijak ohroženo.
Pozor jen na deskové výměníky v kotlích a správně zvolený produkt BCG.


8. V jakém případě může zatěsňovací prostředek zůstat v topném systému?

Jen produkt BCG 30E můžeme v systému nechat trvale. Všechny ostatní produkty pro těsnění potrubí  musíme vypustit po určené době( informace v návodu).


9. Mám nemrznoucí směs, nebo inhibitor a nechci vypouštět, co s tím?

Opět  můžeme použít produkt BCG 30E, který je kompatibilní s jinými chemikáliemi, vyřešíme tak únik do 30l/den. Další možností je nemrznoucí směs vypustit do nějaké velké nádoby nebo sudu a po zatěsnění kapalinou BCG opět napustíme do topení.


10. Jsou prostředky BCG odolné proti vysokým teplotám (utěsňování kotlů)?

Prostředky BCG 24, Spezial, TD nebo TDS jsou odolné proti vysokým teplotám jak v systému, tak i v topeništi (1200 stupňů), prostředky BCG 30 E nebo BCG F( solární systémy) odolávají pouze v topném systému a nejsou vhodné pro topeniště nebo spalovací komory.


11. Můžeme utěsňovat i parní kotle, a jak?

Parní kotel se naplní vodou a nadávkuje se těsnicí prostředek 24-Spezial-TD- TDS podle rozsahu ztráty vody. V oblasti teplé vody provozujeme 24 hodin na cca 80 stupňů.


12. Které prostředky můžeme vzájemně směšovat?

Prostředky BCG -24-Spezial-TD – TDS. Prostředek BCG 30E  můžeme použít spolu s inhibitorem BCG K32,  BCG FS nebo jinou přísadou v topném systému( nemrznoucí kapalina)


13. Jak můžeme utěsnit bojlery?

Utěsňování bojlerů není možné v případě, že se užitková voda tlačí do topného systému. Tlačí-li užitková voda směrem ven, přidáváme  prostředek BCG 84 v poměru 1:10 do spodní oblasti: 5 litrů BCG 84 na 50 litrů vody. Zbývající obsah bojleru musíme vytěsnit stlačeným vzduchem. Před použitím těsnicího prostředku by měla být provedena kalkulace vztahu k ceně nového zařízení.


14. Jaké typy kotlů nemůžeme utěsňovat?

Staré článkové kotle typu Strebel s porézními zadními stěnami a se vsuvkami v litinových článcích.


15. Co uděláme v případě, že zařízení je po 3–4 týdnech znovu netěsné?

Zkontrolujeme hodnotu pH (10,5–11), popř. dodávkujeme BCG, vypneme noční snížení teploty a otestujeme za rovnoměrné teploty, zda se nejedná o závadu, způsobenou pnutím nebo expanzí.


16. Na jaké materiály můžeme těsnicí prostředky BCG použít?

K dispozici jsou těsnicí prostředky pro veškeré druhy materiálu používané v instalaterské a  topenářské technice.


17. Můžeme též utěsňovat potrubí požárních vod a stlačeného vzduchu?

Tato potrubí můžeme utěsňovat jejich napuštěním vodou a těsnicím prostředkem. Takto provozujeme pod tlakem a s cirkulací 2 až 3 dny.


18. Jaké těsnicí prostředky použijeme v solárních zařízeních, které mají náplň s nemrznoucí směsí nebo solankou?

Prostředky BCG F nebo BCG 30 E.


19. Co všechno můžeme utěsňovat prostředky BCG?

Topné systémy, hasicí zařízení, stlačený vzduch, užitkovou vodu, odpadní vodu, koupaliště s potrubím, bazény, kanalizace a dešťové svody, odpadní potrubí, chladiče a motory, solární systémy, zemní kolektory.


20. V jakém poměru správně naředíme prostředek BCG 10 Pool?

V případě, že máme únik vody do 50 litrů za 24 hodin = 1:1000. V případě většího úniku musíme koncentraci zvyšovat.


21. Jaká je doba prodlevy prostředku BCG 10 Pool v bazénu?

2–3 dny, zkontrolovat úsady na okraji, očistit houbou nebo gumovou škrabkou.


22. Které těsnicí prostředky jsou vhodné pro potrubí koupališť?

BCG Kanal a BCG HC 60.


23. Kde se používají prostředeky BCG Abfluss a kde BCG Kanal?

Pro vnitřní instalace používáme BCG Abfluss, pro zemní nebo betonový potěr  používáme BCG Kanal a HC 60.


24. Proč musíme při aplikaci  BCG Kanal použít také prostředek BCG HC 60?

Zatěsňování pomocí přípravků  Kanal a HC 60 je metoda kdy se po samotném zatěsnění kapalinou BCG Kanal používá ztužovač BCG HC 60, který zpevní a zároveň chrání vnitřní povrch potrubí . aplikace se dle PTN doporučuje 2x opakovat( KANAL-HC 60-KANAL-HC 60)


25. Co jsou uzavírací balónky?

Uzavírací balónky jsou technické pomůcky pro uzavření odpadního potrubí; nafouknutím vzduchem nebo napuštěním vodou se balónek pevně usadí, přičemž je proti přetlaku vybaven pojistným ventilem. Uzavírací balónky smějí být natlakovány pouze uvnitř potrubí.


26. Je možné, že po aplikaci produktů BCG nedojde k zatěsnění? 

Technologií BCG nelze zatěsňovat místa úniku, kde dochází k vzájemnému pohybu zatěsňovaných částí, jako jsou např. vytržené „téčko“, vůbec nezaletovaný nebo nezalisovaný spoj, kde vlivem tepelné roztažnosti dochází k posuvu, zlomená trubka před kolínkem apod. a všude tam, kde nebyly dodrženy zásady správné montáže (např. nebyly provedeny teplotní kompenzace na dlouhých trasách).
Podélně prasklé potrubí určené dvojím zjištěním úniku dle PTN 96401, můžeme zatěsnit jen podmíněně a je nutné osadit objekt následně redukčním ventilem.
Avšak 99% aplikací je úspěšných a dojde k trvalému zatěsnění v místech, kde před aplikací docházelo k úniku.