Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

BCG R13 pro čištění topení


Čistící koncentrát

Závazný postup je POUZE podle podnikové technické normy:
Čištění rozvodů topení a vody

Čistící koncentrát BCG R13 k odstranění vápence, kotelního kamene a rzi ve vodních systémech.

Spolehlivá technika čištění BCG R 13: Chemické čištění vodních systémů k odstranění vápence, kotelního kamene a rzi je s pomocí BCG R 13 bezpečnou a rychlou metodou k obnovení plné funkčnosti systému. BCG R 13 lze použít pro všechny vodní systémy pro čištění rozvodů, výměníků tepla, ohřívačů vody, bojlerů a průtokových ohřívačů, chladicích zařízení a chladicích věží, a to ze strany vody.

koupit

Oblast použití pro BCG R 13

BCG R 13 se používá jako čistící prostředek v oběhovém procesu pro všechny vodní systémy, které jsou zvápenatělé a/nebo zrezivělé. BCG R 13 je vhodný pro většinu materiálů, jako je ocel, měď a mosaz a pro pozinkovaný materiál. BCG R 13 obsahuje vysoký podíl inhibitorů, které během čištění chrání materiál proti korozi. BCG R 13 je též vhodným prostředkem pro čištění čerpadel a ventilů. BCG R 13 je zvláště vhodný k čištění pozinkovaných chladicích věží bez přerušení provozu. Další informace viz přehled výrobků nebo informační linka +420 482 312 042.


Vlastnosti

BCG R 13 je mírně pěnící kapalina mísitelná ve všech poměrech s vodou o hodnotě pH=0,5. BCG R 13 rozpouští rez, vápenec a kotelní kámen. Rychlost čištění se u ohřátého roztoku BCG R 13 zvyšuje. Teplota roztoku však nemá přesahovat 50 °C.


Způsob aplikace

BCG R 13 se může ředit až se 2 díly vody (1 díl BCG R 13: 2 dílům vody). Roztok necháme cirkulovat čištěným systémem. Hodnota pH zředěného roztoku je ?1. Během procesu čištění se BCG R 13 spotřebovává a hodnota pH stoupá. Při hodnotě pH 4,5 je BCG R 13 prakticky spotřebován. Při čištění ventilů, částí čerpadel aj. se díly vloží do 50%-ního roztoku BCG R 13.


Kontrola

BCG R 13 se během procesu čištění „vyčerpává“, což se projevuje tím, že hodnota ph stoupá. Pro kontrolu zbytkové účinnosti se používá pH-papírek pro rozsah hodnot 1 až 7. Pokud by se při kontrole ukázalo, že je roztok BCG R 13 vyčerpán – naměříte hodnotu pH 4,5 – ačkoli v systému ještě jsou zbytky krusty, musí se po vypuštění spotřebovaného roztoku použít čerstvý roztok. Po odloučení, popř. změknutí nánosů se spotřebovaný roztok odstraní. Před vypuštěním spotřebovaného roztoku do kanalizace musí být velmi silně zředěn vodou. Na závěr se vyčištěné zařízení několikrát propláchne dostatečným množstvím vody. Pro neutralizaci zbytků kyselin v systému se doporučuje přídavek 0,2% roztoku sody do předposledního proplachu. Závěrečné propláchnutí se provádí jen vodou. Doporučuje se vyčištěné zařízení co nejrychleji opět naplnit vodou, aby se zabránilo korozi způsobené vzduchem.


Bezpečnostní list pro BCG R 13

Dráždí oči a pokožku! Chraňte před dětmi! Zabraňte zasažení očí! Při zasažení očí je důkladně vypláchněte vodou a poraďte se s lékařem!


Likvidace

Spotřebovaný roztok před vypuštěním do kanalizace musíte velmi silně zředit vodou.


Složení

Kyselina amidosulfonová, přídavné látky chráněné obchodním tajemstvím.


Skladovatelnost

5 let od data výroby, chraňte před mrazem.


Naše údaje odpovídají našim současným zkušenostem. Technické změny vyhrazeny.


Dotaz k produktu