Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

BCG 24


Při ztrátách topné vody do 30 litrů za den

Závazný postup je POUZE podle podnikové technické normy:
Zatěsňování topných systémů

Kapalný těsnící prostředek BCG 24 odstraňuje ztráty vody v topných systémech, kotlích, potrubích, radiátorech, podlahových topeních až do 30 litrů za den.

BCG 24 utěsňuje všechny běžné materiály (plasty a kovy). BCG 24 krystalizuje ve styku s CO2 (okolním vzduchem). Dochází k mechanickému uzavření netěsného místa. Utěsnění pomocí BCG 24 je trvalé a odolné vůči stárnutí. BCG 24 může být použit i v otevřených systémech. BCG 24 se aplikuje do topného systému plnicí pumpou (např. pumpa BCG G 21J).

koupit

Upozornění!

Topný systém musí být zbaven přísad, jako jsou nemrznoucí kapalina, ochrana proti korozi a solanka.

U zařízení s deskovými výměníky (typu AlfaLaval) používejte BCG 30E! BCG 24 neumí skrze deskové výměníky protéct.

Při řádné aplikaci nevzniknou žádné škody na čerpadlech a regulačních ventilech. Další informace viz přehled výrobků nebo informační linka +420 602 252 509.

Důležité !!!

Technologií BCG nelze zatěsňovat místa úniku, kde dochází k vzájemnému pohybu zatěsňovaných částí, jako jsou např. vytržené „téčko“, vůbec nezaletovaný nebo nezalisovaný spoj, kde vlivem tepelné roztažnosti dochází k posuvu, zlomená trubka před kolínkem apod. a všude tam, kde nebyly dodrženy zásady správné montáže (např. nebyly provedeny teplotní kompenzace na dlouhých trasách).


Návod k použití

Topný kotel netěsní

Topný systém odpojte od kotle a kotel natopte na provozní teplotu. Nastavte maximální provozní teplotu. Kanystr s BCG 24 důkladně protřepte. Potřebné množství napusťte přes výpustný ventil. Natlakujte kotel na provozní tlak. Oběhová čerpadla řádně odvzdušněte kontrolním šroubem. Kotel musí zůstat v provozu po dobu 24-48 hodin. Po utěsnění kotel vyprázdněte, vypláchněte, znovu ho naplňte a uveďte zařízení opět do provozu.

Topný systém netěsní

Je třeba vymontovat sítka, lapače nečistot z filtrů, nebo je obejít. Topný systém musí být naplněn vodou a odvzdušněn. Nastavte maximální teplotu. Otevřete naplno všechny směšovací ventily a ventily na radiátorech. Odvzdušněte oběhová čerpadla a nechejte je běžet. Snižte objem vody v topení o potřebné množství BCG 24. Kanystr s prostředkem je nutné řádně protřepat, aby došlo k promíchání obou složek prostředku jinak nemusí dojít k dokonalému utěsnění. Potřebné množství (viz tabulka) napusťte přes výpustný ventil. Natlakujte topný systém na provozní tlak. Oběhová čerpadla se ještě jednou řádně odvzdušní kontrolním šroubem a nastaví na plný výkon. Topný systém musí zůstat v provozu za výše uvedených podmínek po dobu 12 hodin. (v závislosti na venkovní teplotu). K hrubému utěsnění dojde podle okolností za 1 nebo více dní. Kapalina se však nadále nechává v systému 2-3 týdny. BCG 24 okamžitě odstraňte z předmětů (dlaždice, umyvadla atd.) vodou, protože jinak dojde ke vzniku krystalů, které nelze odstranit. Zatěsnění lze provádět i za studeného stavu topného systému, musí se však zajistit cirkulace topné vody a udržení konstantního tlaku např.dopouštěním vody. V případě dopouštění čistou vodou doporučujeme ředit BCG v 1:50, v případě odborného dopouštění vody s produktem BCG můžete ředit 1:100.


Bezpečnostní list pro BCG 24

Je třeba dodržovat preventivní bezpečnostní opatření obvyklá při manipulaci s chemikáliemi! Chraňte před dětmi! Používejte běžné ochranné pracovní pomůcky.


Likvidace

Při vyprazdňování topných systémů, které jsou utěsněny těsnícími výrobky BCG, není nutná žádná likvidace odpadů (podle Ústavu pro hygienu v Gelsenkirchen). Bližší údaje získáte v našich bezpečnostních listech.


Složení

Silikonová protipěnová emulze, barvivo, Mersolat M, křemičitany alkalických kovů, celulózová vlákna, přídavné látky chráněné obchodním tajemstvím.


Směšovací poměr

1:100 až 1:50. Nové topné systémy mají jen nepatrný vodní obsah (eventuálně změřte objem na litry). Možnost kontroly: Při správném dávkování je hodnota pH mezi 10,5 až 11. Nerozpouští se jinými chemikáliemi. Teplotně stálý. Odolný vůči tlaku.


Skladovatelnost

5 let od data výroby, chraňte před mrazem.


Balení

1 litr, 2,5 litru, 5,0 litrů.


Naše údaje odpovídají našim současným zkušenostem. Technické změny vyhrazeny.


Dotaz k produktu