Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Základní informace


Neuvěřitelně jednoduché použití BCG…

BCG je označení systému výrobků na bázi rozpuštěných minerálních krystalů. BCG se naplní pumpou do oběhu vody topného systému a ve velmi krátké době samočinně – zevnitř směrem ven – vytváří prokřemeněním trvalé utěsnění poškozeného místa. Další předností při použití prostředků BCG je skutečnost, že se topný systém nemusí vypínat, a to je v průběhu topné sezóny zcela jistě příjemným faktorem. Pro každý běžný problém s netěsností existuje správné řešení: utěsnění pomocí BCG.

Ať už jde o bodovou korozi u topných kotlů nebo o netěsné podlahové topení, vadné letovací spoje, trhliny v potrubí s větším či menším únikem vody, řešením jsou vždy výrobky firmy BCG.

I pro utěsnění vnitřních plynových rozvodů, rozvodů pitné a užitkové vody a systémy odpadních vod existuje speciální těsnicí řešení.


Oblasti použití

 • Zatěsňování plynových potrubí se šroubovanými spoji
 • Zatěsňování topných systémů
 • Zatěsňování rozvodů pitné a užitkové vody
 • Zatěsňování nádrží a bazénů
 • Zatěsňování odpadního a kanalizačního potrubí
 • Zatěsňování solárních systémů
 • Čištění všech druhů potrubí, výměníků a kotlů chemickou cestou
 • Ochrana topných a chladících systémů inhibitory koroze vč.  nemrznoucí kapalinoy s přísadou inhibitorů

BCG je označení kapalných zatěsňovacích a čisticích prostředků německé firmy BaCoGa

Tato moderní avšak lety prověřená technologie je alternativou k výměně rozvodů plynu, topné, užitkové nebo pitné vody, přičemž oproti této variantě přináší i úspory času, financí a je šetrnější i k uživatelům domů a bytů, protože se z bytu nestane na řadu dní staveniště. Celá aplikace spočívá v napuštění těsnicího prostředku do netěsného systému. Odpadá hledání místa netěsnosti, vybourávání potrubí, likvidace vzniklého odpadu, výměna, či oprava netěsného potrubí a následné zednické a malířské práce.

Princip metody byl „okoukán“ v přírodě. Když dojde k poranění např. prstu, krevní destičky nejdříve ránu „nahrubo“ utěsní zevnitř a prosakující krevní plazma vytvoří na venkovní straně strup, který ránu uzavře úplně. V systémech BCG plní funkci krevních destiček speciálně upravené celulózové vlákno, funkci krevní plazmy zastupuje roztok křemičitanů, které při styku s kysličníkem uhličitým ze vzduchu vytváří nerozpustné krystaly. Tyto krystaly vydrží teploty do 1200 °C a protože jde o minerální látku, nedochází k jejich stárnutí ani ke změnám během času.


Tyto prostředky se používají v několika hlavních oblastech

1. Zatěsňování topných systémů a rozvodů pitné a užitkové vody

Výhody použití zatěsňovacích prostředků BCG pro vodu a topné systémy

 • Výrazně nižší náklady než při klasické rekonstrukci
 • Zatěsňování topných systémů se provádí za normálního provozu bez nutnosti odstávky
 • Není potřeba hledat místo úniku, těsnicí prostředek „si je najde sám“
 • Odpadají zednické a bourací práce – z domu se nestane na dlouhou dobu staveniště
 • Všechny práce provedou pracovníci jedné firmy
 • Předem lze dosti přesně stanovit cenu provedených prací
 • Každý obyvatel domu ví přesně, kdy se budou provádět práce v jeho bytě
 • Není nutný odvoz suti a deponace odpadu – nejsou náklady na likvidaci odpadů
 • Většina produktů je ekologicky  nezávadná a neničí životní prostředí, naopak využitím stávajícího rozvodu jsou ušetřeny suroviny a energie na výrobu nového
 • Prodloužení životnosti stávajících rozvodů zvláště při použití inhibitorů koroze po přetěsnění
 • Není potřeba projektová dokumentace ani stavební povolení

2. Zatěsňování plynových potrubí se šroubovanými spoji

Princip této metody je jiný než u předchozí aplikace. Do potrubí, kde vlivem přechodu ze svítiplynu, který byl vlhký, na zemní plyn, který naopak vysušuje, se napustí kapalina podobná disperznímu lepidlu, a po jeho natlakování dojde k prosycení vyschlého těsnění ve šroubovaných spojích a po vysušení k úplnému utěsnění závitových spojů. Výhody použití zatěsňovacích prostředků BCG GAS 2000 pro zatěsňování rozvodů plynu

 • Praxí ověřená životnost přetěsnění metodou BCG je 30 let
 • Výrazně nižší náklady než při klasické rekonstrukci
 • Odstávka je minimální, délka nepřesahuje jeden den
 • Není potřeba hledat místo úniku, těsnicí prostředek si je „najde sám“
 • Odpadají zednické a bourací práce – z domu se nestane na dlouhou dobu staveniště
 • Všechny práce provedou pracovníci jedné firmy – za případný neúspěch nesvaluje vinu jedna firma na druhou
 • Předem lze dosti přesně stanovit cenu provedených prací
 • Každý obyvatel domu ví přesně, kdy se budou provádět práce v jeho bytě
 • Není nutný odvoz suti a deponace odpadu – odpadají náklady na likvidaci odpadů
 • Ekologicky nezávadné těsnicí prostředky neničí životní prostředí, naopak využitím stávajícího rozvodu jsou ušetřeny suroviny a energie na výrobu nového
 • Prodloužení životnosti stávajících rozvodů
 • Těsnicí prostředky jsou dodávány jen firmám, které absolvovaly školení u dodavatele, což dává záruku odborného provedení práce
 • Není potřeba projektová dokumentace ani stavební povolení
 • Vyhovuje doporučením GAS s. r. o., organizace pro výkon společných činností v plynárenství ČR

3. Zatěsňování nádrží a bazénů

4. Zatěsňování odpadního a kanalizačního potrubí

5.  Zatěsňování solárních systémů

6. Čištění všech druhů potrubí, výměníků ,kotlů, rozvodů pitné a teplé užitkové vody i solárních systémů chemickou cestou

7. Ochrana topných a chladících systému inhibitory koroze

Firma BaCoGa GmbH, jakožto výrobce má v tomto oboru dlouholetou tradici a rozvíjí tyto technologie již více než 39 let. Za tuto dobu bylo realizováno více než 2 000 000 aplikací. Na českém trhu je tato technologie v současné době masivně používaná a plně se osvědčuje. Práce na zatěsňování potrubí mohou provádět námi vyškolení pracovníci (máme vytvořenou síť spolupracujících firem po celé ČR a SK ) Školení pracovníků provádíme pravidelně ve školicím středisku společnosti BCG Technik s.r.o..

Staňte se i Vy profesionálem v oblasti čištění, ochrany a zatěsňování potrubních systémů a to vše levnější a hlavně nedestruktivní cestou!