Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Záruční podmínky


Záruky


1. Technické systémové příslušenství

Záruka na technické systémové příslušenství se vztahuje na přístroje G 20, G 21, G 21 K, příslušenství k BCG Plyn a jejich zvláštní příslušenství. Záruka činí 24 měsíců od data koupě.

Předpokladem je:

  • Přesné dodržování podnikových technických norem
  • Použití přístrojů v souladu s jejich určením

Upozorňujeme na to, že při používání těsnících a čistících prostředků jiných výrobců jakákoli záruka zaniká.

V průběhu záruční doby si vyhrazujeme, že přístroje budou bezplatně opraveny, popř. vyměněny, pokud byla závada způsobena chybami materiálu nebo výroby.

Na závady a poškození v důsledku neodborného zacházení se záruka nevztahuje.


2) Čistící produkty

Firma BaCoGa Technik zaručuje trvalou kvalitu výrobků a účinnost čistících produktů při dodržování technických směrnic firmy BaCoGa Technik. Při neodborném zacházení (překročení doby působení) jakákoli záruka odpadá. Nároky na záruku vznikají pouze tehdy, pokud byla instalatérem prováděna běžná údržba podle našich technických směrnic a pokud byly použity chemikálie firmy BaCoGa Technik.

Při neodborné dopravě a skladování (mráz) se snižuje účinnost našich produktů a záruka zaniká.

Záruku není možno poskytnout, pokud nebyly čistící prostředky beze zbytku odstraněny z potrubních systémů.


3) Těsnící prostředky

Firma BaCoGa Technik zaručuje trvalou kvalitu těsnících prostředků. Krystalické „zátky“, které se tvoří na netěsných místech, jsou trvalé a odolné proti stárnutí.

Záruka firmy BaCoGa Technik vůči jejím smluvním partnerům se řídí zákonnými předpisy. Nad rámec shora uvedené záruční povinnosti je firma BaCoGa Technik ochotna poskytnout odběratelům svých smluvních partnerů záruku v tom smyslu, že při vadě výrobku firmy BaCoGa Technik bude tento výrobek bezplatně vyměněn. Další bezprostřední garanční nároky odběratelů našich smluvních partnerů, jako například náhrada škody z důvodu neplnění, jsou vyloučeny.

Utěsnění nadměrných dilatačních spár (termické změny délky) nemůže být od určité velikosti zaručeno.


4) Následné škody

Za následné škody v důsledku vadných dodávek a plnění neručíme, pokud se firma BaCoGa Technik nebo její spolupracovníci provinili pouze lehkou nedbalostí. Vstřícná urovnání se obecně nepovažují za uznání garance.