Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

BCG SOR


Čistič solárních systémů

BCG SOR odstraňuje nečistoty (napáleniny) v solárních systémech, které vznikly v potrubních kolektorech přehřátím tekutiny tepelných nosičů.

Vlivem vysokých teplot může v solárních zařízeních dojít k rozkladu solární tekutiny (glykolů). Potom vzniká více substancí, jako např. hnědé, lepicí zbytky, které kolektor přicpou a snižují jeho vlastní výkonnost, nebo ho uvedou do neprovozuschopného stavu. Normálními čističi nemohou být tyto zbytky většinou odstraněny.

BCG SOR je nově vyvinutá produktová směs, která odstraňuje zbytky přepáleného glykolu a která uvede solární zařízení znovu do funkčního stavu (testováno prostřednictvím firmy Ino Watec, Kamen).

BCG SOR se používá v čisté nezředěné formě a musí být po použití ekologicky zlikvidován na vybraných místech.

koupit

Návod na použití

Solární systém určený k vypláchnutí je třeba zcela vyprázdnit, aby bylo docíleno optimálního čistícího efektu, který se při zředění prostřednictvím nosiče tepla, příp. vody jinak ztrácí. Dále se musí kolektory před vypláchnutím zakrýt. Následně se systém naplní médiem BCG SOR a při 50–60 °C je přibližně 1–2 hodiny čištěn. S ohledem na elastomerové materiály, které se používají u solárních zařízení, jako např. EPDM, je třeba se vyhnout vyšším teplotám.

V závislosti na stupni znečištění je eventuálně třeba postup opakovat vícekrát. Po dokončení čištění je třeba zařízení ještě jednou úplně, jak jen to jde, vyprázdnit. Potom eventuálně vyfouknou zbytky, které ještě v systému zůstaly, pomocí stlačeného vzduchu. Doporučujeme tuto aplikaci vždy provést minimálně dvakrát, pro dosažení maximálního efektu po vyčištění.

Solární systém u RD lze čistit napuštěním kompletního rozvodu i s čerpací stanicí a systém se tedy jen vypouští a napouští. U velkých systémů doporučujeme panely odstavit od rozvodového potrubí a čistit samostatně. Vytvořit samostatný okruh s vlastním čerpadle (oběhové topenářské s Bronzovým kolem). Kapalina BCG SOR je čirá. Po jejím zbarvení do hněda až černa během čištění je známka, správného uvolňování napálených glykolových nečistot. Během druhého, nebo třetího postupu čištění zůstane kapaliny čirá, což ukazuje čistotu solárního panelu. Z těchto důvodů je dobré instalovat do čištěného okruhu průhlednou hadici a podobně.

Pro podrobné informace vždy volejte technickou podporu: 602 252 509.


Bezpečnostní pokyny

Při manipulaci s chemikáliemi dbejte obvyklých bezpečnostních opatření!

Používejte gumové rukavice a ochranné brýle, je nutné vyhnout se kontaktu s pokožkou a s očima!

Vyhněte se plastovým částem systémů, rychlospojky na hadice používejte kovové. BCG SOR rozkládá a při styku s ním křehne PP, EPDM, PE, HDPE…


Uchovávejte mimo dosah dětí!


Složení

Viz bezpečnostní list.


Poměr míšení

  • koncentrát (neředěný)

Skladovatelnost

  • 2 roky

Nutno zabránit přístupu vzduchu/kyslíku (tvorba peroxidu). Těsně uzavřít, skladovat v chladu a suchu.


Likvidace

S již nepoužitelnými zbytky se musí  zacházet zvláštním způsobem, dle  místních místní úředních předpisů, jde např. o spálení v povoleném zařízení. Po rozlití/vyprázdnění je třeba BCG SOR s použitím vhodného materiálu sebrat a podle předpisů odstranit. Bližší údaje si, prosím, zjistěte z našich listů s bezpečnostními údaji.


Naše údaje odpovídají našim současným zkušenostem. Technické změny jsou vyhrazeny.


Dotaz k produktu