Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

BCG Spezial


Při ztrátách vody do 400 litrů za den

Závazný postup je POUZE podle podnikové technické normy:
Zatěsňování topných systémů

Kapalný těsnící prostředek BCG Spezial odstraňuje ztráty vody v topných systémech, kotlích, potrubích, radiátorech, podlahových topeních až do 400 litrů denně.

BCG Spezial utěsňuje všechny běžné materiály (plasty a kovy). BCG Spezial krystalizuje ve styku s CO2 (okolním vzduchem). Dochází k mechanickému uzavření netěsného místa. Utěsnění pomocí BCG Spezial je trvalé a odolné vůči stárnutí. BCG Spezial může být použit i v otevřených systémech. BCG Spezial se aplikuje do topného systému plnicí pumpou (např. pumpa BCG G 21J).

koupit

Upozornění!

Topný systém musí být zbaven přísad, jako jsou nemrznoucí kapalina, ochrana proti korozi a solanka. U zařízení s deskovými výměníky (typu AlfaLaval) používejte BCG 30E! (ztráty jen do 30l/24hod.), BCG Spezial neumí skrze deskové výměníky protéct. Při řádné aplikaci nevzniknou žádné škody na čerpadlech a regulačních ventilech. Další informace viz přehled výrobků nebo informační linka +420 602 252 509.

Důležité !!!
Technologií BCG nelze zatěsňovat místa úniku, kde dochází k vzájemnému pohybu zatěsňovaných částí, jako jsou např. vytržené „téčko“, vůbec nezaletovaný nebo nezalisovaný spoj, kde vlivem tepelné roztažnosti dochází k posuvu, zlomená trubka před kolínkem apod. a všude tam, kde nebyly dodrženy zásady správné montáže (např. nebyly provedeny teplotní kompenzace na dlouhých trasách).


Návod k použití

Topný kotel netěsní

Topný systém odpojte od topného kotle a kotel přiveďte do provozní teploty. Nastavte maximální provozní teplotu. Kanystr s BCG Spezial důkladně protřepte. Potřebné množství (viz tabulka) nalijte prostřednictvím vypouštěcího ventilu. Natlakujte topný kotel na provozní tlak. Oběhová čerpadla řádně odvzdušněte kontrolním šroubem a nastavte na plný výkon. Topný kotel musí zůstat v provozu po dobu 24-48 hodin. Po utěsnění topný kotel vyprázdněte, vypláchněte a znovu ho naplňte a uveďte zařízení opět do provozu.

Topný systém netěsní

Je třeba vymontovat sítka, lapače nečistot z filtrů. Topný systém musí být naplněn vodou a odvzdušněn. Nastavte maximální teplotu. Otevřete naplno všechny směšovací ventily a ventily na radiátorech. Odvzdušněte oběhová čerpadla a nechejte je běžet. Snižte objem vody v topení o potřebné množství BCG Spezial. Kanystr s prostředkem je nutné řádně protřepat aby došlo k promíchání obou složek jinak nemusí dojít k utěsnění. Potřebné množství (viz tabulka) nalijte prostřednictvím vypouštěcího ventilu. Natlakujte topný systém na provozní tlak. Oběhová čerpadla ještě jednou řádně odvzdušněte kontrolním šroubem. Topný systém musí zůstat v provozu za výše uvedených podmínek po dobu 12 hodin (v závislosti na venkovní teplotě). K hrubému utěsnění dojde podle okolností za 1 nebo více dní. Kapalina se však nadále nechává v systému 2-3 týdny. BCG Spezial okamžitě odstraňte z předmětů (dlaždice, umyvadla atd.) vodou, protože jinak dojde k tvorbě krystalů, které nelze odstranit. Zatěsnění lze provádět i za studeného stavu topného systému, musí se však zajistit cirkulace topné vody a udržení konstantního tlaku např.dopouštěním vody. V případě dopouštění čistou vodou doporučujeme ředit BCG v 1:50, v případě odborného dopouštění vody s produktem BCG můžete ředit 1:100.


Bezpečnostní list pro BCG Spezial

Je třeba dodržovat preventivní bezpečnostní opatření obvyklá při manipulaci s chemikáliemi! Chraňte před dětmi! Používejte běžné ochranné pracovní pomůcky.


Likvidace

Při vyprazdňování topných systémů, které jsou utěsněny těsnícími výrobky BCG, není nutná žádná likvidace odpadů (podle Ústavu pro hygienu v Gelsenkirchen). Bližší údaje získáte v našich bezpečnostních listech.


Složení

Silikonová protipěnová emulze, barvivo, Mersolat M, křemičitany alkalických kovů, celulózová vlákna, přídavné látky chráněné obchodním tajemstvím.


Směšovací poměr

1:100 až 1:50.
Nové topné systémy mají jen nepatrný vodní obsah (eventuálně změřte objem na litry). Možnost kontroly: Při správném dávkování je hodnota pH mezi 10,5 až 11. Nerozpouští se jinými chemikáliemi. Teplotně stálý. Odolný vůči tlaku.


Balení

1 litr, 2,5 litru, 5 litrů, 10 litrů


Skladovatelnost

5 let od data výroby, chraňte před mrazem.


Naše údaje odpovídají našim současným zkušenostem. Technické změny vyhrazeny.


Dotaz k produktu