Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

BCG Kuhlerdichter


Oblasti použití

Rychle a bez problémů zatěsňuje netěsná místa a průsaky na motorových chladičích. Působí okamžitě, zastavuje úniky chladicí vody v několika minutách.

koupit

Návod k použití

Při všech pracích je nutno dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy. Používejte ochranný oděv.

Obsah nádoby před použitím řádně promíchejte!

Použití při ještě teplém motoru

Provádí se při zapnutém topení. Vypínač topení nastavit na „zapnuto“. Uzávěr chladiče (1) opatrně otevřít POZOR: Teplý chladicí systém může být pod tlakem a může způsobit těžké opaření! Používejte ochranné rukavice! Odpojte opatrně na nejlépe přístupném nejnižším místě hadičku a nechejte vytéct celý obsah chladicího systému do nádoby. Hadičku opět zapojte, do systému nalijte 2-3 litry čisté teplé vody a potřebné množství BCG Zatěsňovače chladičů (viz směšovací poměr). Doplňte systém teplou vodou a uzavřete víko chladiče. Poté nechejte vozidlo minimálně 30 minut v provozu při zapnutém topení. Po úspěšném zatěsnění opět systém dokonale vypustit a vypláchnout čistou teplou vodou. Nakonec chladicí systém naplňte čistou teplou vodou (případně s přídavkem např. nemrznoucí kapaliny) dle pokynů výrobce motoru.


Směšovací poměr

250 ml na 10 litrů chladící kapaliny, tzn. 1:40.

BCG zatěsňovač motorů je použitelný pro všechny vodou chlazené motory.


Likvidace

BCG zatěsňovač chladičů je v daném směšovacím poměru nejedovatý (nepoživatelný). Nezatěžuje životní prostředí a může být vypuštěn do kanalizace.


Složení

Silikon, křemičitany alkalických kovů a další přídavky chráněné obchodním tajemstvím.


Bezpečnostní opatření

Chraňte před dětmi. Skladujte v suchu. Chraňte před mrazem. Při potřísnění kůže ihned opláchnout tekoucí vodou. Při zasažení očí ihned vypláchnout vodou a kontaktovat lékaře.


Přeprava

Žádné zvláštní předpisy pro přepravu nebezpečných látek.


Použitelnost

2 roky od data výroby.


Balení

250 ml objednací číslo 29250, 500 ml objednací číslo 29225.


Dotaz k produktu