Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Jak funguje systém BCG?


Princip systému BCG pro topné systémy, kanalizaci, bazény a systémy pitné a užitkové vody

Princip je odpozorován z přírody. Funguje podobně, jako když dojde k poranění například prstu:

  • v krvi obsažené krevní destičky uzavřou ránu „nahrubo“,
  • přes krevní destičky prosakuje krevní plazma, která při styku se vzduchem vytváří zvenčí na ráně strup,
  • tím dojde k úplnému uzavření rány.

Funkci destiček nahrazuje speciálně upravené celulózové vlákno, funkci krevní plazmy zastává v systému roztok křemičitanů a speciálních přísad, které při styku s kysličníkem uhličitým tvoří nerozpustné krystaly. Tyto krystaly nepodléhají stárnutí, vydrží teploty do 1200 °C a proto je systém vhodný i pro zatěsňování kotlů a různých druhů výměníků. Systém není vhodný pro výměníky voda–voda.


Princip systému BCG pro plyn

Princip je založen na naplnění netěsného potrubí, kde došlo vlivem přechodu z vlhkého svítiplynu na suchý zemní plyn k vysýchání fermeže, jíž se sytila koudel v závitových spojích, roztokem akrylátové disperze. Ta vytvoří na vnitřní straně potrubí povlak, který chrání potrubí a v místech úniku plynu dojde k „zalepení“ netěsného místa.

Po naplnění potrubí, jeho natlakování a tím i prosáknutí disperze do netěsných šroubovaných spojů, se potrubí vyprázdní, přebytečný roztok se vytlačí gumovými mloky a po vysušení dmychadlem je opět provozuschopné a díky „vnitřnímu nátěru“ se i prodlouží životnost stávajícího potrubí.


Princip čištění rozvodů topení a vody na straně vody

Je založen na chemické reakci vodního kamene a kysličníků železa s organickými kyselinami a dalšími přísadami za tvorby rozpustných solí, čímž se převedou usazeniny do roztoku a vypustí se do kanalizace.


Princip Čištění solárních systémů


Princip inhibitorů koroze 

Je založen na působení roztoku molybdenanů a dalších složek na potrubí, čímž dojde k pasivaci povrchu.