Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

BCG 84


Při ztrátách vody v oblasti pitné a užitkové vody

Závazný postup je POUZE podle podnikové technické normy:
Zatěsňování rozvodů pitné a teplé užitkové vody

Kapalný těsnící prostředek BCG 84 odstraňuje ztráty vody v rozvodech pitné a užitkové vody do 25 litrů za den. Může utěsňovat bodovou korozi, trhliny a netěsná letovaná místa v měděných a pozinkovaných rozvodech a v rozvodech z ušlechtilé oceli a plastů.
BCG 84 krystalizuje ve styku s CO2 (okolním vzduchem). Dochází k mechanickému uzavření netěsného místa. Utěsnění pomocí BCG 84 je trvalé a odolné vůči stárnutí. Látky obsažené v BCG 84 mohou být používány v potravinářství. Patent číslo 4342861.

koupit

Upozornění!

Obsažené látky jsou uvedeny v pozitivním seznamu „Plasty v potravinářském provozu“ (Ústav pro hygienu v Gelsenkirchen). Na prostředek byl vypracován posudek ve Zdravotním ústavu se sídlem v Praze, ze kterého vyplývá, že ho lze použít na zatěsňování potrubí pitné a užitkové vody. Další informace na  informační lince +420 602 252 509.

Důležité !!!
Technologií BCG nelze zatěsňovat místa úniku, kde dochází k vzájemnému pohybu zatěsňovaných částí,jako jsou např. vytržené „téčko“, vůbec nezaletovaný nebo nezalisovaný spoj , kde vlivem tepelné roztažnosti dochází k posuvu, zlomená trubka před kolínkem apod. a všude tam, kde nebyly dodrženy zásady správné montáže (např. nebyly provedeny teplotní kompenzace na dlouhých trasách). Podélně prasklé potrubí určené dvojím zjištěním úniku dle PTN 96401, jde zatěsnit jen podmíněně a je nutné osadit objekt následně redukčním ventilem- vice na info lince.


Návod k použití

Vadný rozvod odpojte a vyprázdněte. Obsah zachycujte a změřte objem vody v rozvodech (nebo spočítat objem v závislosti na průměru a délce potrubí). Rohové ventily vzájemně propojte hadičkou vyjměte sítka jsou-li v rohových ventilech). Vodovodní baterie demontujte a vývody propojte hadičkou. Zdroj TUV ( bojler, kotel)odpojte od rozvodů vody. Samostatné vývody SV od pračky, myčky, WC nutno hadicí propojit s nejbližším výústkem TUV přes T-kus.. Je potřeba vytvořit cirkulační okruh přes netěsné místo, ve kterém je oběhové čerpadlo, odvzdušňovací ventil , pojistný ventil a expanzní nádoba na vodu (do 10 bar). Externím čerpadlem následně cirkulujete kapalinu BCG studeným rozvodem tam a přes propoje hadičkami se Vám bude vracet zpět k čerpadlu, které je namontovánu místo zdroje TUV. Kapalinu je nutné v rozvodech cirkulovat po dobu minimálně 4 dní a doplňovat tlak do konstantní hodnoty. Minimální tlak je tlak provozní, který je v řádu.

Kanystr s BCG 84 důkladně protřepte aby došlo k řádnému promíchání obou složek prostředku jinak nemusí dojít k utěsnění. Potřebné množství BCG 84 neředěného nebo zředěného 1:1 napusťte čerpadlem (bez nasávacího sítka) nebo prostřednictvím tlakové nádoby BCG G 21J. Rozvod odvzdušněte. Při zředění 1:1 bude potřeba prodloužit dobu působení nad zmíněné 4 dny.


Důležité!

BCG 84 okamžitě odstraňte z předmětů (dlaždice, umyvadla, vany) čistou vodou, protože jinak dojde ke vzniku krystalů, které nelze odstranit.

Rozvod natlakujte (5-7 bar). BCG 84 musí na netěsných místech vystoupit, aby mohl krystalizovat mimo potrubí. BCG 84 potřebuje dobu styku minimálně 1 den (24 hodin). Ve vlhkém prostředí musí být doba kontaktu prodloužena na 2 až 3 dny. Protože se u potrubí obaleného kaučukovou izolací nemůže k netěsnému místu dostat CO2( vzduch), dochází k utěsnění jen podmíněně. Po provedeném utěsnění BCG 84 vypusťte a zachyťte, rozvod důkladně vypláchněte. Rozvod uveďte znovu do provozu. Bojler na teplou vodu zprovozněte až po proplachu a zprovoznění rozvodů. Pracovní nástroje po použití řádně propláchněte. Zatěsněný rozvod důkladně propláchněte proudem vody po dobu několika minut, vyčistěte perlátory, vraťte sítka na svá místa.


Bezpečnostní list pro BCG 84

Je třeba dodržovat preventivní bezpečnostní opatření obvyklá při manipulaci s chemikáliemi! Chraňte před dětmi!


Likvidace

V silném zředění lze vypouštět do kanalizace. (Bližší údaje si laskavě přečtěte v našich bezpečnostních listech.)


Složení

Celulózová vlákna, přídavné látky chráněné obchodním tajemstvím, křemičitan alkalického kovu.


Směšovací poměr

Neředěný nebo 1:1. Zachycený BCG 84 lze znovu použít. Nerozpouští se jinými chemikáliemi. Teplotně stálý. Odolný vůči tlaku.


Balení

5 litrů, 10 litrů


Skladovatelnost

5 let od data výroby, chraňte před mrazem.


Naše údaje odpovídají našim současným zkušenostem. Technické změny vyhrazeny.


Dotaz k produktu