Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

BCG 10 Pool


Při ztrátách vody v plaveckých bazénech a nádržích

Kapalný těsnící prostředek BCG 10 Pool zabraňuje ztrátám vody v plaveckých bazénech a nádržích. BCG 10 Pool samočinně trvale utěsňuje trhliny, póry a ostatní netěsnosti v plaveckých bazénech, vodních a jiných nádržích prostřednictvím krystalizace. Pomocí BCG 10 Pool dosáhnete u plaveckých bazénů zpevnění spár.

Je určen pro bazény a nádrže s vodou do tvrdosti 25 německých stupňů.

BCG 10 Pool utěsňuje všechny běžné materiály, jako beton, kovy a plasty. Nádrže s olejovitým obsahem se musí před použitím BCG 10 Pool řádně vyčistit. Při pohybech zeminy se mohou vytvořit nové trhliny.

koupit

Upozornění!

Rozvody v oblasti bazénu se utěsňují pomocí přípravků BCG Abfluß nebo BCG Kanal. Další informace viz přehled výrobků nebo informační linku +420 602 252 509.

Důležité !!!
Technologií BCG nelze zatěsňovat místa úniku, kde dochází k vzájemnému pohybu zatěsňovaných částí, jako jsou např. vytržené „téčko“, vůbec nezaletovaný nebo nezalisovaný spoj, kde vlivem tepelné roztažnosti dochází k posuvu, zlomená trubka před kolínkem apod. a všude tam, kde nebyly dodrženy zásady správné montáže (např. nebyly provedeny teplotní kompenzace na dlouhých trasách).


Návod k použití

Před aplikací vyřaďte z činnosti filtr.

Poškozenou nádrž před utěsňováním napusťte vodou. Do vody přidejte v dostatečném množství BCG 10 Pool Pomocí čerpadla (kalového) vytvořte cirkulaci. Olejovité nebo mastné nádrže je třeba před aplikací odmastit, protože jinak by BCG 10 Pool nemohl přilnout.

Po 3 dnech proveďte kontrolu těsnosti, a pokud je bazén těsný, vyprázdněte ho a naplňte čistou vodou. Nánosy, které se utvořily na dlaždicích, je třeba odstranit gumovou stěrkou. Teplo urychluje utěsnění.

Upozornění: BCG 10 Pool nesmí projít přes filtrační zařízení. BCG 10 Pool může zůstat trvale v nádrži.

Koncentrát BCG 10 Pool okamžitě odstraňte z předmětů (dlaždice, umyvadla atd.) vodou, protože jinak dojde ke vzniku krystalů, které nelze odstranit.


Bezpečnostní list pro BCG 10 Pool

Při manipulaci s koncentrátem je třeba dodržovat preventivní bezpečnostní opatření obvyklá při manipulaci s chemikáliemi! Chraňte před dětmi!


Likvidace

Při vyprazdňování plaveckých bazénů a nádrží, které jsou naplněny těsnícími výrobky BCG, není potřebná žádná likvidace odpadů (podle Ústavu pro hygienu v Gelsenkirchen). Bližší údaje si laskavě přečtěte v našich bezpečnostních listech.


Složení

Křemičitany alkalických kovů, celulózová vlákna.


Směšovací poměr

1 litr BCG 10 Pool na 1000 litrů vody. Při větším poškození by měl být použit ve vyšší koncentraci. Nerozpouští se jinými chemikáliemi. Teplotně stálý. Odolný vůči tlaku.


Skladovatelnost

5 let od data výroby, chraňte před mrazem.


Balení

5 litrů, 10 litrů, 30 litrů


Naše údaje odpovídají našim současným zkušenostem. Technické změny vyhrazeny.


Dotaz k produktu