Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

BCG 84 L


Při ztrátách vody v oblasti pitné a užitkové vody

Závazný postup je POUZE podle podnikové technické normy:
Zatěsňování rozvodů pitné a teplé užitkové vody

Kapalný těsnící prostředek BCG 84 L odstraňuje ztráty vody v rozvodech pitné a užitkové vody do 10 litrů za den. Může utěsňovat bodovou korozi, trhliny a netěsná letovaná místa v měděných a pozinkovaných rozvodech a v rozvodech z ušlechtilé oceli a plastů.
BCG 84 krystalizuje ve styku s CO2 (okolním vzduchem). Dochází k mechanickému uzavření netěsného místa. Utěsnění pomocí BCG 84 je trvalé a odolné vůči stárnutí. Látky obsažené v BCG 84 L mohou být používány v potravinářství. Patent číslo 4342861.

koupit

Upozornění!

Obsažené látky jsou uvedeny v pozitivním seznamu „Plasty v potravinářském provozu“ (Ústav pro hygienu v Gelsenkirchen). Na prostředek byl vypracován posudek ve Zdravotním ústavu se sídlem v Praze, ze kterého vyplývá, že ho lze použít na zatěsňování potrubí pitné a užitkové vody. Další informace na  informační lince +420 602 252 509.

Důležité !!!
Technologií BCG nelze zatěsňovat místa úniku, kde dochází k vzájemnému pohybu zatěsňovaných částí, jako jsou např. vytržené „téčko“, vůbec nezaletovaný nebo nezalisovaný spoj , kde vlivem tepelné roztažnosti dochází k posuvu, zlomená trubka před kolínkem apod. a všude tam, kde nebyly dodrženy zásady správné montáže (např. nebyly provedeny teplotní kompenzace na dlouhých trasách). Podélně prasklé potrubí určené dvojím zjištěním úniku dle PTN 96401, jde zatěsnit jen podmíněně a je nutné osadit objekt následně redukčním ventilem- vice na info lince +420  602 252 509.


Návod k použití

Vadný rozvod odpojte a vyprázdněte. Obsah zachycujte a změřte objem vody v rozvodech (nebo spočítat objem v závislosti na průměru a délce potrubí). Rohové ventily vzájemně propojte hadičkou vyjměte sítka jsou-li v rohových ventilech). Vodovodní baterie demontujte a vývody propojte hadičkou. Zdroj TUV ( bojler, kotel)odpojte od rozvodů vody. Samostatné vývody SV od pračky, myčky, WC nutno hadicí propojit s nejbližším výustkem TUV přes T-kus.. Je potřeba vytvořit cirkulační okruh přes netěsné místo, ve kterém je oběhové čerpadlo, odvzdušňovací ventil , pojistný ventil a expanzní nádoba na vodu (do 10 bar). Externím čerpadlem následně cirkulujete kapalinu BCG studeným rozvodem tam a přes propoje hadičkami se Vám bude vracet zpět k čerpadlu, které je namontovánu místo zdroje TUV. Kapalinu je nutné v rozvodech cirkulovat po dobu minimálně 4 dní a doplňovat tlak do konstantní hodnoty. Minimální tlak je tlak provozní, který je v řádu.

Kanystr s BCG 84 L důkladně protřepte aby došlo k řádnému promíchání obou složek prostředku jinak nemusí dojít k utěsnění. Potřebné množství BCG 84 L neředěného nebo zředěného 1:1 napusťte čerpadlem (bez nasávacího sítka) nebo prostřednictvím tlakové nádoby BCG G 21J. Rozvod odvzdušněte. Při zředění 1:1 bude potřeba prodloužit dobu působení nad zmíněné 4 dny.


Důležité!

BCG 84 L okamžitě odstraňte z předmětů (dlaždice, umyvadla, vany) čistou vodou, protože jinak dojde ke vzniku krystalů, které nelze odstranit.

Rozvod natlakujte (5-7 bar). BCG 84 L musí na netěsných místech vystoupit, aby mohl krystalizovat mimo potrubí. BCG 84 L potřebuje dobu styku minimálně 1 den (24 hodin). Ve vlhkém prostředí musí být doba kontaktu prodloužena na 2 až 3 dny. Protože se u potrubí obaleného kaučukovou izolací nemůže k netěsnému místu dostat CO2( vzduch), dochází k utěsnění jen podmíněně. Po provedeném utěsnění BCG 84 L vypusťte a zachyťte, rozvod důkladně vypláchněte. Rozvod uveďte znovu do provozu. Bojler na teplou vodu zprovozněte až po proplachu a zprovoznění rozvodů. Pracovní nástroje po použití řádně propláchněte. Zatěsněný rozvod důkladně propláchněte proudem vody po dobu několika minut, vyčistěte perlátory, vraťte sítka na svá místa.


Bezpečnostní list pro BCG 84 L

Je třeba dodržovat preventivní bezpečnostní opatření obvyklá při manipulaci s chemikáliemi! Chraňte před dětmi!


Likvidace

V silném zředění lze vypouštět do kanalizace. (Bližší údaje si laskavě přečtěte v našich bezpečnostních listech.)


Složení

Celulózová vlákna, přídavné látky chráněné obchodním tajemstvím, křemičitan alkalického kovu.


Směšovací poměr

Neředěný nebo 1:1. Zachycený BCG 84 L lze znovu použít. Nerozpouští se jinými chemikáliemi. Teplotně stálý. Odolný vůči tlaku.


Balení

5 litrů, 10 litrů


Skladovatelnost

5 let od data výroby, chraňte před mrazem.


Naše údaje odpovídají našim současným zkušenostem. Technické změny vyhrazeny.


Dotaz k produktu