Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

BCG HC 60


Urychlovač reakce BCG

Urychlovač reakce BCG HC 60 se používá jen ve spojení s BCG Kanal. Nová utěsňovací metoda BCG Kanal je metodou dvousložkovou. Zabraňuje ztrátám vody v kanalizačních systémech, ale např. i při netěsnostech dešťových svodů v panelových domech. BCG Kanal lze použít pro všechny běžné materiály (plasty, litina, jíl, beton, olovo). Lze utěsňovat netěsná místa v potrubí nebo na hrdlových spojeních. BCG Kanal se zpevňuje ve styku s urychlovačem reakce BCG HC 60 v potrubí i mimo potrubí. Dochází k mechanickému uzavření netěsného místa. Utěsnění pomocí BCG Kanal je trvalé a odolné vůči stárnutí.

koupit

Upozornění!

Před utěsněním pomocí BCG Kanal se potrubí musí důkladně vyčistit. BCG Kanal a urychlovač reakce BCG HC 60 nesmějí být vzájemně smíchány! Další informace viz přehled výrobků nebo informační linka +420 602 252 509.

Důležité !!!
Technologií BCG nelze zatěsňovat místa úniku, kde dochází k vzájemnému pohybu zatěsňovaných částí, jako jsou např. vytržené „téčko“, vůbec nezaletovaný nebo nezalisovaný spoj, kde vlivem tepelné roztažnosti dochází k posuvu, zlomená trubka před kolínkem apod. a všude tam, kde nebyly dodrženy zásady správné montáže (např. nebyly provedeny teplotní kompenzace na dlouhých trasách).


Návod k použití

Vyčištěné potrubí se uzavře (uzavírací vak, uzavírací kotouč atd.). Pomocí vhodného čerpadla načerpejte do potrubí BCG Kanal (bez urychlovače reakce HC 60). Vytvořte vodní sloupec o výšce  2 m nad netěsným místem. BCG Kanal nechte cca 1 hodinu stát v potrubí. Pak ho beze zbytku odčerpejte (do nádrže – kanystru) a čerpadlo vypláchněte. Okamžitě načerpejte do potrubí urychlovač reakce BCG HC 60 a ponechejte stát  1 hodinu. Urychlovač reakce HC 60 opět odčerpejte (do nádrže – kanystru) a potrubí úplně vyprázdněte. Celý proces ještě jednou zopakujte. BCG Kanal 1 hodina, vyprázdnit, propláchnout čerpadlo – BCG  HC 60 1 hodina, vyprázdnit. Poté potrubí naplňte vodou a proveďte tlakovou zkoušku. Pokud by se ještě vyskytla netěsnost, musí se postup opakovat. Eventuální zbytky výrobku odstraňte mechanicky.


Bezpečnostní list pro BCG HC 60

Dráždí oči! Zabraňte styku s pokožkou! Chraňte před dětmi!


Likvidace

Při vyprazdňování potrubí, která jsou naplněná přípravkem BCG HC 60, není zapotřebí žádná likvidace odpadů, protože jej lze opětovně použít. Bližší údaje si laskavě přečtěte v našich bezpečnostních listech.


Složení

Speciální roztoky chloridů, přídavné látky chráněné obchodním tajemstvím.


Směšovací poměr

Urychlovač reakce BCG HC 60 musí být použit neředěný.


Balení

10 litrů


Skladovatelnost

5 let od data výroby, chraňte před mrazem.


Naše údaje odpovídají našim současným zkušenostem. Technické změny vyhrazeny.


Dotaz k produktu