Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Ochrana chladičů a motorů před korozí


Oblasti použití

Ochraňuje dlouhodobě motory a chladiče před korozí a tvorbou vodního kamene. Lze použít pro všechny vodou chlazené motory a chladící systémy.

koupit

Návod k použití

Při všech pracích používejte ochranné prostředky. Před použitím řádně promíchejte.

Provádí se při chladném motoru

Otevřete uzávěr chladiče, doplňte odpovídající množství prostředku podle směšovacího poměru a uzavřete chladič. U motorů, které mají najeto víc než 10 000 km by měl být motor nejdříve vyčištěn BCG čističem motorů. Dá se mísit se všemi prostředky pro ochranu motoru před mrazem.


Směšovací poměr

1:50


Balení

250 ml objednací číslo 36225, 500 ml objednací číslo 36250.


Likvidace

Nesmí být neředěný, resp. nezneutralizovaný vypuštěn do kanalizace.


Složení

Natrium-2etylhexaonat, metyl-1Hbenzotrazol a přídavky chráněné obchodním tajemstvím.


Bezpečnostní opatření

Chraňte před dětmi! Chraňte před mrazem! Při zasažení pokožky okamžitě opláchněte velkým množstvím vody. Při zasažení očí vypláchnout vodou a vyhledat lékaře.


Použitelnost

2 roky od data výroby.


Dotaz k produktu