Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

BCG 30 E


Při ztrátách topné vody do 30 litrů za den

Závazný postup je POUZE podle podnikové technické normy:
Zatěsňování topných systémů

Kapalný těsnící prostředek BCG 30 E odstraňuje ztráty vody v topných systémech, kotlích, podlahových topení, v systémech kde je jiná chemikálie-nemrznoucí směs, inhibitor koroze, solanka ,až do 30 litrů za den.

BCG 30 E zabraňuje ztrátám vody v potrubích, radiátorech a podlahových topeních. BCG 30 E utěsňuje všechny běžné materiály (plasty a kovy). BCG 30 E vytváří elastický uzávěr netěsného místa a nechává se trvale v systému. Lze jej aplikovat na solární a zemní kolektory. Utěsnění je trvalé a odolné vůči stárnutí. BCG 30E se aplikuje do topného oběhu plnicí pumpou (např. pumpa BCG G 21J).

koupit

Upozornění!

Prostředek BCG 30 E má jiné pojivo než ostatní zatěsňovací prostředky, díky tomu nemá takovou tepelnou odolnost. Při řádné aplikaci nevzniknou žádné škody na čerpadlech a regulačních ventilech. Při netěsnostech ve spalovacích komorách použijte, prosím BCG 24, BCG Spezial nebo BCG TD a BCG TDS  (vyšší tepelná odolnost). BCG 30 E je vhodný produkt pro plastové rozvody z Al-pex, PeX, PPr, HDPe. Vhodný je do starých systémů ocelových, kde je předpoklad opakování netěsností vlivem koroze. Před použitím BCG 30 E je nutné systémy starší 5 let vyčistit produktem BCG HR.
Další informace viz přehled výrobků nebo informační linka +420 602 252 509.

Důležité !!!
Technologií BCG nelze zatěsňovat místa úniku, kde dochází k vzájemnému pohybu zatěsňovaných částí, jako jsou např. vytržené „téčko“, vůbec nezaletovaný nebo nezalisovaný spoj, kde vlivem tepelné roztažnosti dochází k posuvu, zlomená trubka před kolínkem apod. a všude tam, kde nebyly dodrženy zásady správné montáže (např. nebyly provedeny teplotní kompenzace na dlouhých trasách).


Návod k použití

Topný systém netěsní

Je třeba vymontovat sítka, lapače nečistot z filtrů. Topný systém musí být naplněn vodou a odvzdušněn. Podlahová topení uveďte na provozní teplotu. Otevřete naplno všechny směšovací ventily a ventily na radiátorech. Odvzdušněte oběhová čerpadla a nechejte je běžet. Snižte objem vody v topení o potřebné množství BCG 30 E. Kanystr s BCG 30 E důkladně protřepte, aby došlo k řádnému promíchání obou složek prostředku jinak nemusí dojít k utěsnění. Potřebné množství (viz tabulka) nalijte prostřednictvím vypouštěcího ventilu systému. Natlakujte topný systém na provozní tlak. Oběhová čerpadla ještě jednou řádně odvzdušněte kontrolním šroubem a nastavte na plný výkon. Topný systém musí zůstat v provozu za výše uvedených podmínek po dobu 12 hodin. K utěsnění dojde podle okolností za 1 nebo více dní, tento prostředek je možné nechat v systému trvale. Při ztrátě vody větší než 30 litrů za den se musí použít jiný produkt, např.   BCG Special, TD, TDS. BCG 30 E se nechává trvale v systému, během tohoto procesu musí být sítko z filtru trvale vyndané, vrátit se může jen po vypláchnutí systému, kdy již nebude BCG 30 E součástí topné vody. Výhradně z tohoto důvodu musí být systém před aplikací vyčištěn produktem BCG HR.


Bezpečnostní list pro BCG 30 E

Při zasažení očí je důkladně vypláchněte vodou a poraďte se s lékařem. Noste vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle a ochranu obličeje. BCG 30 E je v udaném směšovacím poměru nejedovatý (nepoživatelný). BCG 30 E okamžitě odstraňte z předmětů (dlaždice, umyvadla atd.) vodou. Chraňte před dětmi!


Likvidace

Při vyprazdňování topných systémů, které jsou utěsněny těsnícími výrobky BCG, není nutná žádná likvidace odpadů (podle Ústavu pro hygienu v Gelsenkirchen). Bližší údaje získáte v našich bezpečnostních listech. BCG 30 E se nevypouští, když ano, musí být silně ředěn.


Složení

Celulózová vlákna, Mergal, přídavné látky chráněné obchodním tajemstvím.


Směšovací poměr

1:100.


Balení

1 litr, 2,5 litru, 5,0 litrů


Trvanlivost

5 let od data výroby, chraňte před mrazem.


Dotaz k produktu