Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

BCG Motordichter


Rychle utěsňuje trhliny a póry ve válcích, hlavách válců, vodních pláštích a ventilových sedlech motorů. Působí okamžitě, zastavuje úniky chladicí vody v několika minutách. S úspěchem se používá na celém světě. BCG zatěsňovač motorů je použitelný pro všechny vodou chlazené motory. Při práci používejte ochranný oděv a dodržujte pravidla bezpečnosti.

koupit

Provádí se při ještě teplém motoru

Zapněte topení. Opatrně otevřete uzávěr chladiče.


Pozor!

Horký chladicí systém může být natlakovaný a může způsobit opaření! Používejte ochranné rukavice! Na nejlépe přístupném místě odpojte opatrně spodní hadici chladicí vody a vypusťte celý obsah do nádoby. Hadici opět připojte a nalijte do systému 2–3 litry čisté teplé vody, do které jste přidali BCG zatěsňovač motorů dle směšovacího poměru. Poté doplňte systém čistou teplou vodou, uzavřete chladič a alespoň 60 minut provozujte motor při zapnutém topení. Po úspěšném zatěsnění chladicí systém vyprázdněte a naplňte jej čistou teplou vodou s přídavky pro ochranu podle požadavků výrobce.


Pozor!

Při puklinách ve válcích musí být příslušná zapalovací svíčka vymontována, motor se nechá běžet cca 10 minut při provozní teplotě a zapnutém topení. Pak se vypne motor, namontuje se zpět svíčka a jak je popsáno výše, provozuje se motor 60 minut. Další postup je stejný.


Směšovací poměr

250 ml na 10 litrů chladící kapaliny, tzn. 1:40.


Likvidace

BCG zatěsňovač motorů je při zadaném směšovacím poměru nejedovatý ( nepoživatelný) a může být vypuštěn do kanalizace.


Složení

Silikon, křemičitany, přídavky chráněné obchodním tajemstvím.


NATO Nummer

(číslo osvědčení, že prostředek může být použit na vojenskou techniku)
8030.12.360.1785


Balení

250 ml objednací číslo 29255, 500 ml objednací číslo 29050.


Bezpečnostní opatření

Chraňte před dětmi. Skladujte v suchu. Chraňte před mrazem. Při potřísnění kůže ihned opláchnout tekoucí vodou. Při zasažení očí ihned vypláchnout vodou a konzultovat s lékařem. Přeprava: Žádné zvláštní předpisy pro přepravu nebezpečných látek.


Použitelnost

2 roky od data výroby.


Dotaz k produktu