Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Všeobecné zásady


Všeobecné zásady pro použití zatěsňovacích a čisticích prostředků

 • Všechny přípravky je nutno chránit před mrazem, skladovat při teplotách vyšších než 5 °C.
 • Před aplikací všech prostředků je nutno pečlivě prostudovat podnikové technické normy a seznámit se s aplikací a likvidací prostředků.
 • Před aplikací zatěsňovacích prostředků (ZP) je nutno vypláchnout, případně chemicky vyčistit potrubí.
 • Před aplikací ZP je nutno provést tlakovou zkoušku a stanovit velikost úniku pro správnou volbu technologie.
 • Před aplikací ZP je nutno celý obsah kanystru s prostředkem řádně zamíchat (vlákna se usazují na dně).
 • Tam, kde hrozí usazování celulózových vláken, je nutno zajistit cirkulaci kapaliny (např. externím čerpadlem, probubláváním vzduchem apod.).
 • Před aplikací ZP je nutno vymontovat sítka, filtry, papírkové odvzdušňovače a štěrbinové radiátorové ventily.
 • ZP nejsou vhodné pro zatěsňování výměníků voda-voda.
 • Všechny armatury je nutno nastavit na maximální průtok a systém řádně odvzdušnit (nejlépe několikrát i během zatěsňování).
 • Při úniku ZP do vlhkého prostoru (zem apod.) je nutno prodloužit dobu působení, případně urychlit proces temperováním.
 • Kotle s vlnovcovou trubkovnicí nelze v trubkové části zatěsňovat, protože dochází k neustálému pohybu.
 • V případě jakýchkoli nejasností volejte, prosím, na tel. 602 25 25 09, Pavel Jašurek.