Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

BCG Kanal


Při ztrátách vody v kanalizačních systémech

Závazný postup je POUZE podle podnikové technické normy:
Zatěsňování kanalizace

Utěsňovací metoda BCG Kanal je metodou dvousložkovou. Zabraňuje ztrátám vody v kanalizačních systémech.
BCG Kanal lze použít pro všechny běžné materiály (plasty, litina, jíl, beton, olovo). Lze utěsňovat netěsná místa v potrubí nebo na hrdlových spojeních.

BCG Kanal se zpevňuje ve styku s urychlovačem reakce HC 60 v potrubí i mimo potrubí. Dochází k mechanickému uzavření netěsného místa. Utěsnění pomocí přípravku BCG Kanal je trvalé a odolné vůči stárnutí.

koupit

Upozornění!

Před utěsněním pomocí BCG Kanal se musí potrubí důkladně vyčistit. BCG Kanal a urychlovač reakce BCG HC 60 nesmějí být vzájemně smíchány! BCG Kanal lze použít opakovaně. Další informace viz přehled výrobků nebo informační linka +420 602 252 509.

Důležité !!!
Technologií BCG nelze zatěsňovat místa úniku, kde dochází k vzájemnému pohybu zatěsňovaných částí, jako jsou např. vytržené „téčko“, vůbec nezaletovaný nebo nezalisovaný spoj, kde vlivem tepelné roztažnosti dochází k posuvu, zlomená trubka před kolínkem apod. a všude tam, kde nebyly dodrženy zásady správné montáže (např. nebyly provedeny teplotní kompenzace na dlouhých trasách).


Návod k použití

Vyčištěné potrubí se uzavře (uzavírací vak, uzavírací kotouč atd.). Pomocí vhodného čerpadla načerpejte do potrubí BCG Kanal (bez urychlovače reakce HC 60). Vytvořte vodní sloupec o výšce  2 m nad netěsným místem. BCG Kanal nechte cca 1 hodinu stát v potrubí. Pak ho beze zbytku odčerpejte (do nádrže – kanystru) a čerpadlo vypláchněte. Okamžitě načerpejte do potrubí urychlovač reakce BCG HC 60 a ponechejte stát  1 hodinu. Urychlovač reakce HC 60 opět odčerpejte (do nádrže – kanystru) a potrubí úplně vyprázdněte. Celý proces ještě jednou zopakujte. BCG Kanal 1 hodina, vyprázdnit, propláchnout čerpadlo – BCG  HC 60 1 hodina, vyprázdnit. Poté potrubí naplňte vodou a proveďte tlakovou zkoušku. Pokud by se ještě vyskytla netěsnost, musí se postup opakovat. Eventuální zbytky výrobku odstraňte mechanicky.


Bezpečnostní list pro BCG Kanal

Je třeba dodržovat preventivní bezpečnostní opatření obvyklá při manipulaci s chemikáliemi! Chraňte před dětmi!


Likvidace

Při vyprazdňování potrubí, která jsou naplněná těsnícími výrobky BCG, není zapotřebí žádná likvidace odpadů, protože je lze opětovně použít. Bližší údaje si laskavě přečtěte v našich bezpečnostních listech.


Složení

Speciální křemičitany, stabilizátor tvrdosti, vlákna.


Směšovací poměr

BCG Kanal musí být použit neředěný.


Balení

10 litrů


Skladovatelnost

5 let od data výroby, chraňte před mrazem.


Naše údaje odpovídají našim současným zkušenostem. Technické změny vyhrazeny.


Dotaz k produktu