Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

BCG FS


Ochrana proti mrazu a korozi

Nemrznoucí kapalina BCG FS chrání topné a chladicí systémy před poškozením mrazem a korozí. Prostředek lze použít i pro zařízení s tepelnými čerpadly, jakož i pro podlahová topení a solární zařízení. Chrání topné systémy před zamrznutím. BCG FS je vysoce kvalitní směs produktů pro bezpečnou ochranu před poškozením mrazem a rzí.

koupit

Upozornění!

Topný systém nesmí obsahovat přísady jako kapalné těsnící prostředky, antikorozní ochranu a jiné nemrznoucí kapaliny. Při řádné aplikaci nevznikají žádné škody na čerpadlech a regulačních ventilech. Další informace viz přehled výrobků nebo informační linka +420 602 252 509.


Návod k použití

Vyprázdněním topného systému přes vodoměr zjistěte jeho obsah. Systém opět naplňte do poloviny vodou. Pomocí plnicí pumpy (pumpa BCG G 20 nebo BCG G 21 J) vneste do zařízení potřebné množství BCG FS. Potom zařízení doplňte vodou a odvzdušněte. Po několikahodinové cirkulaci je třeba zkontrolovat obsah nemrznoucí kapaliny přístrojem na kontrolu ochrany proti mrazu. Doporučuje se obsah nemrznoucí kapaliny kontrolovat jednou ročně a eventuálně ji doplnit. Zkušební přístroj musí stanovit obsah propylenglykolu.


Bezpečnostní list pro BCG FS

Je třeba dodržovat preventivní bezpečnostní opatření obvyklá při manipulaci s chemikáliemi! Chraňte před dětmi!


Likvidace

Přípravek se nesmí dostat do kanalizace a vod. Bližší údaje si laskavě přečtěte v našich bezpečnostních listech.


Složení

Monopropylenglykol, inhibitory.


Směšovací poměr

Obsah vody v topení Vypustit otopné vody Plnicí množství BCG FS Chrání do
100 litrů -12 litrů +12 litrů -3 °C
100 litrů -18 litrů +18 litrů -6 °C
100 litrů -25 litrů +25 litrů -10 °C
100 litrů -32 litrů +32 litrů -15 °C
100 litrů -40 litrů +40 litrů -20 °C

Balení

5 litrů, 10 litrů, 30 litrů


Skladovatelnost

5 let od data výroby.


Naše údaje odpovídají našim současným zkušenostem. Technické změny vyhrazeny.


Dotaz k produktu